IRS Logo - Home
 
HomeNieuwsBetakwik is een teeltbegeleidingsprogramma voor suikerbietenBetatip bevathandleidingen voor de suikerbietenteeltPublicatiesOver IRSLinksVraagbaakStudiegroepenEnglish version

Hoe werkt dit?
Bladschimmel
situatie
Follow IRS_suikerbiet on Twitter  Openen >>
Bladschimmelpagina
[Datum: 01-08-2012 / Interessegebied(en): Gewasbescherming]


Op deze pagina vindt u een verzameling van alle gegevens over bladziekten verdeelt per onderwerp/onderdeel van het project. Het betreft de volgende onderwerpen:
- Nieuw(s) op deze pagina
- Welke bladschimmels zijn er
- Moment van bestrijden
- Adviesmodel
- Waarschuwingsdienst
- Risico's/opbrengstderving
- Bestrijding
- Overige informatie  

Nieuw(s) op deze pagina
Bladschimmels in bieten in Zuid-Holland vast en Noord-Holland (01-08-2012)
De bladschimmels cercospora en ramularia zijn gevonden op een aantal bietenpercelen in de gebieden Zuid-Holland vast en Noord-Holland.

Bladschimmels in bieten in West-Brabant en Zuid-Hollandse eilanden (31-07-2012)
Op een aantal bietenpercelen in West-Brabant en de Zuid-Hollandse eilanden zijn bladschimmels gevonden. In West-Brabant betrof het ramularia, roest en meeldauw, op de Zuid-Hollandse eilanden alleen ramularia.

Cercospora en ramularia in bieten in Noordelijk zand en de Flevopolders (26-7-12)
Op een aantal bietenpercelen in het Noordelijk zand en de Flevopolders is cercospora en ramularia gevonden.

Cercospora, ramularia en roest in bieten in Noordoostpolder, Noordelijk dal/veen, Zeeuwse Eilanden en Zeeuws-Vlaanderen (25-07-2012)
Op een aantal bietenpercelen in de Noordoostpolder is ramularia en roest gevonden. In bietenpercelen in het Noordelijk dal/veen is cercospora, ramularia en roest gevonden. Op de Zeeuwse Eilanden en in Zeeuws-Vlaanderen is in diverse bietenpercelen ramularia gevonden.

Cercospora en ramularia in bieten in Gelderland (20-07-2012)
Op een aantal bietenpercelen in Gelderland is cercospora en ramularia gevonden.

Cercospora in bieten in Oost-Brabant  (18-07-2012)
Op een aantal bietenpercelen in Oost-Brabant is cercospora gevonden.

Bladschimmels in bieten in Limburg (12-07-2012)
Op een aantal bietenpercelen in Limburg zijn bladschimmels gevonden, in Midden-Limburg op twee percelen cercospora ook in Zuid-Limburg is cercospora aangetroffen.

Ook stemphylium gevonden (12-07-2012)
Naast cercospora in Limburg zijn in diverse regio’s symptomen waargenomen van stemphylium (gele vlekjes). Voor de bestrijding van stemphylium is op dit moment geen onderbouwd advies.

Preventief spuiten tegen bladschimmels onnodig! (12-7-12)
Regelmatig krijgen we vragen over of horen we dat er een advies is om preventief te gaan spuiten tegen bladschimmels, omdat het bijvoorbeeld al 1 of 15 juli is. Preventief of kalenderspuiten tegen bladschimmels is echter niet nodig. Uit IRS-proeven blijkt dat de financi?le opbrengst bij preventief spuiten niet hoger is dan bij spuiten op het moment van de eerste aantasting. Lees meer hierover in dit bericht.

Eindevaluatie project Geintegreerde aanpak bladschimmels in suikerbieten (1-4-08)
In dit verslag is de stand van zaken van dit project beschreven van oktober 2005 tot en met maart 2008. Er wordt ingegaan op (het gebruik van) de bladschimmelpagina en de bladschimmelkaart. Tevens wordt aandacht besteed aan wat er is gedaan op het gebied van herkenning van schimmels richting telers. Ook wordt het gebruik van cercospora-online toegelicht en de ervaringen daarmee. Tot slot worden de resultaten van de demostrokenproeven beschreven. Klik hier om het rapport te lezen.  


Welke bladschimmels zijn er
Er zijn vijf bladschimmels, die veel schade doen in suikerbieten. Tegen vier (cercospora, ramularia, meeldauw en roest) is bestrijding mogelijk. Daarnaast zijn er vele bladziekten die er op lijken, maar waartegen geen bestrijding mogelijk is. U kunt klikken op de ziekte en dan opent de ziekten en plagenmodule zich met foto's en bestrijdingsmogelijkheden van de betreffende bladschimmel.

Cercospora

Roest

 Ramularia

Meeldauw

Stemphylium


Let op: een vergissing is snel gemaakt. Tegen onderstaande ziekten is namelijk een behandeling niet mogelijk/niet noodzakelijk:

Phoma                                           Pseudomonas (een bacterie)

Valse meeldauw                         Alternaria
                    

Het IRS heeft een brochure over bladaantastingen uitgegeven. Klik hier om deze te bekijken. Dit boekje is op diverse bijeenkomsten over suikerbieten, inclusief een loepje, uitgedeeld. Geïnteresseerd? Vraag er naar bij uw contactpersoon van de suikerindustrie (op=op).

Twijfelt u over welke ziekte op uw perceel voorkomt schakel dan de medewerker van de suikerindustrie, uw voorlichter of adviseur in uw regio in. Indien u er dan nog niet uit komt, schakel dan de afdeling diagnostiek van het IRS in.


Moment van bestrijden
Zodra cercospora, meeldauw, ramularia of roest in het gewas zit, moet er gespoten worden. De schimmels verschijnen echter niet altijd op hetzelfde moment in het jaar en niet op alle percelen tegelijk. Het is belangrijk bij de bestrijding van bladschimmels dat u op het juiste moment spuit. Als u te vroeg spuit heeft u kans dat u een keer extra moet spuiten. Standaardspuiten tussen half juli en begin augustus is dus gevaarlijk. Bovendien is preventief spuiten (zonder dat schimmel in het veld aanwezig is) weggegooid geld. De bespuiting kan dan te vroeg en uitgewerkt zijn op het moment dat de schimmel optreedt. Het is echter ook belangrijk om niet te laat te spuiten. De schade die daardoor ontstaat, kan wel oplopen tot 25 procent verlies van suikeropbrengst, veroorzaakt door een lager suikergehalte of een lagere wortelopbrengst.
Om het juiste moment te bepalen, is de waarschuwingsdienst in het leven geroepen (zie waarschuwingsdienst).
Spuit zodra bladschimmels in het gewas voorkomen of als het bladschimmel-adviesmodel dit aangeeft (zie stukje adviesmodel). Let daarbij ook op de waarschuwingen van de bladschimmelwaarschuwingsdienst. De suikerindustrie verstuurt die per SMS naar de telers. Telers hebben echter ook een eigen verantwoordelijkheid. Controleer de percelen dus geregeld, spuit niet bij ieder vlekje en kijk eerst of de vlekjes wel schimmels zijn.


Adviesmodel
Het bepalen van juiste moment van behandelen is moeilijk. Te vroeg is weggegooid geld en te laat kost opbrengst. Daarom is in samenwerking tussen IRS en Opticrop het cercospora-adviesmodel ontwikkeld. Dit model berekent aan de hand van het weer in het verleden, de druk van cercospora en de weersverwachting wat het juiste moment is om een behandeling uit te voeren. Sinds 2007 is het cercospora-adviesmodel uitgebreid met de andere drie bladschimmels (roest, meeldauw en ramularia). Voor deze schimmels wordt echter niet direct een spuitadvies gegeven maar wel een controle advies. Vragen over het programma? Neem dan contact op met Agrovision: 0570-664115 of info@agrovision.nl.


Waarschuwingsdienst
Het doel van de bladschimmelwaarschuwingsdienst is om, rekening houdend met de omstandigheden, pas dan fungiciden toe te passen, wanneer dat ook echt noodzakelijk is.
Wanneer vanuit een bepaald gebied van Nederland het aantal meldingen van bladschimmels bij de bladschimmelwaarschuwingsdienst binnen is, gaat er voor dat gebied een waarschuwing naar de telers om hun bietenperceel te controleren op bladschimmels. 
Sinds 2006 worden de bladschimmelwaarschuwingen per gebied weergegeven op een kaart van Nederland. Hieronder ziet u de kaart met de actuele situatie. Als een bepaald gebied rood is, betekent het dat er voor het betreffende gebied een waarschuwing is. Als u op de kaart klikt, wordt een module geopend waar u per regio het advies kunt zien.

 

 

Tevens zijn in deze module alle historische data (vanaf 1996) van de waarschuwingsdienst gezet. Wilt u meer weten over het functioneren van de bladschimmel-/cercosporawaarschuwingsdienst in voorgaande jaren, zie dan de IRS jaarverslagen 20102009, 200820072006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001 en 2000


Risicos/opbrengstderving

Afhankelijk van de mate van aantasting, het moment van spuiten en het weer tijdens de rest van het seizoen, kan een opbrengstdaling van 0 tot 25% voorkomen worden. Het effect op de financile opbrengst is vaak nog groter, omdat schimmelaantasting vaak een lager (0-8%) suikergehalte geeft. Ook op percelen waar 12 ton suiker (of meer) met een suikergehalte van 16,5% gehaald wordt, kan opbrengst verloren zijn. Blad­schimmels bestrijden loont dus. Kortom, de tijd dat bieten na het sluiten van het gewas geen aandacht meer vragen, ligt achter ons. Check in de periode van half juni tot half september regelmatig uw perceel en ga op zoek naar bladschimmels.


Bestrijding
De middelen Allegro**+*** (0,75 l/ha), Opus Team*** (1,0 l/ha), Score* (0,4 l/ha), Sphere SC*** (0,25-0,35 l/ha) en Spyrale (1,0 l/ha) bestrijden de blad­schimmels cercospora, meeldauw, ramularia en roest. Bij een aantasting van alleen meeldauw hebben Opus Team, Sphere SC, Spyrale of Allegro een lichte voorkeur. Let bij bespuitingen later in het seizoen goed op de termijn tussen laatste bespuiting en de oogst. De droogtijd van de middelen is 1-2 uur.
De veiligheidstermijnen van de middelen:
- twee weken voor Opus Team;
- drie weken voor Sphere SC; 
- vier weken voor Allegro, Score en Spyrale.
Houd de website www.irs.nl/bladschimmel goed in de gaten voor de laatste stand van zaken op gebied van voorkomen van schim­mels, waarschuwingen en middelen. Op de site is een knop hou mij op de hoogte te vinden. Een keer aanmelden en u wordt gratis op de hoogte gehouden via e-mail.

* Op percelen grenzend aan watergangen, moeten bij toepassing van Score spuitdoppen gebruikt worden met een driftreductieklasse van minimaal 75%.
** Binnen drie maanden na toepassing van Allegro geen grondbewerking dieper dan 25 cm uitvoeren.
*** Sphere SC en Allegro mogen samen maximaal twee keer per seizoen toegepast worden. Ook Opus Team mag maximaal twee keer per seizoen worden toegepast.
  


Overige informatie

 Contact: Bram Hanse

02-08-2012
Nieuwe IRS-website
02-08-2012
IRS 9 augustus onbereikbaar
01-08-2012
Bekalken is basis voor goede groei
30-07-2012
Werken aan volledig geintegreerde gewasbescherming
21-06-2012
Film: Emelten een probleem in suikerbieten
19-06-2012
IRS jaarverslag 2011
 

Disclaimer: 2019 Stichting IRS, alle rechten voorbehouden. Overname toegestaan mits duidelijke bronvermelding IRS. Het IRS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe dan wel indirecte schade veroorzaakt door het gebruik van informatie en voor directe dan wel indirecte schade veroorzaakt door eventuele gebreken, onvolledigheden of onvolkomenheden in de informatie vermeld op deze site.