IRS Logo - Home
 
HomeNieuwsBetakwik is een teeltbegeleidingsprogramma voor suikerbietenBetatip bevathandleidingen voor de suikerbietenteeltPublicatiesOver IRSLinksVraagbaakStudiegroepenEnglish version

Hoe werkt dit?
Bladschimmel
situatie
Follow IRS_suikerbiet on Twitter  Openen >>
Bekalken is basis voor goede groei
[Datum: 01-08-2012 / Interessegebied(en): Bemesting;Gewasbescherming]

Slecht groeiende bieten op plekken of op hele percelen. Via diagnostiek krijgen wij hiervan steeds meer meldingen. Vaak is een pH lager dan 5,0 de boosdoener. De beworteling verslechtert, het gewas is gevoeliger voor ziekten en plagen en de kans op gebrekziekten neemt toe. Bekalken is de oplossing!
 
Vanaf nu bekalken
Zowel de zomer als het najaar zijn geschikt om te bekalken. De hoeveelheid kalk die nodig is om de pH op het gewenste peil te brengen kunt u berekenen met de Betakwik kalkbemestingsmodule.
Voorkom bodemverdichting door de kalk onder voldoende droge bodemomstandigheden uit te rijden. Werk deze vervolgens goed door de grond.
Als u een groenbemester wilt zaaien en dierlijke mest hieraan wilt geven, zorg dan dat er minimaal één week tussen het uitrijden van de dierlijke mest en de kalk zit. Als dierlijke mest in contact komt met verse kalk gaat een deel van de stikstof verloren.
 
Lage pH ook op klei
Ook op zavel- en kleigrond zien we steeds vaker een te lage pH. Meestal pleksgewijs, op de lichtere delen. U brengt met kalk niet alleen de pH op peil, u verbetert hiermee ook de bodemstructuur. Betacal is hiervoor een zeer geschikte meststof. Voor een betere bodemstructuur geeft men in de praktijk ongeveer 15 ton Betacal Flow per hectare.

 
Meer informatie over (de samenstelling van) Betacal vindt u op de site van Suiker Unie.
 

Egale verspreiding van Betacal Flow onder goede bodemomstandigheden


Contact: Peter Wilting

02-08-2012
Nieuwe IRS-website
02-08-2012
IRS 9 augustus onbereikbaar
01-08-2012
Bekalken is basis voor goede groei
30-07-2012
Werken aan volledig geintegreerde gewasbescherming
21-06-2012
Film: Emelten een probleem in suikerbieten
19-06-2012
IRS jaarverslag 2011
 

Disclaimer: 2019 Stichting IRS, alle rechten voorbehouden. Overname toegestaan mits duidelijke bronvermelding IRS. Het IRS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe dan wel indirecte schade veroorzaakt door het gebruik van informatie en voor directe dan wel indirecte schade veroorzaakt door eventuele gebreken, onvolledigheden of onvolkomenheden in de informatie vermeld op deze site.