IRS Logo - Home
 
HomeNieuwsBetakwik is een teeltbegeleidingsprogramma voor suikerbietenBetatip bevat†handleidingen voor de suikerbietenteeltPublicatiesOver IRSLinksVraagbaakStudiegroepenEnglish version

Hoe werkt dit?
Bladschimmel
situatie
Follow IRS_suikerbiet on Twitter  Openen >>
Gewasbescherming in 2005
[Datum: 14-03-2005 / Interessegebied(en): Gewasbescherming]

Ten opzichte van voorgaande jaren zijn er enkele wijzigingen op het gebied van de uitvoering van de gewas≠be≠scherming in suikerbieten. De grootste wijziging voor bieten≠telers heeft betrek≠king op een administratieve maatregel in de vorm van een gewasbeschermingsplan en een gewasbescher≠mings≠logboek. Door de beŽindiging van parathion formuleringen neemt Gaucho-pillenzaad een belangrijke plaats in voor insectenbestrijding. Bos- en veldmuizen mogen alleen bestreden worden met een ontheffing of provinciale vrijstelling. Naast cercospora moeten ook de schim≠mels roest, meeldauw en ramularia goed in de gaten gehouden worden. Bij de onkruidbestrijding bestaan verschillen tussen verschillende merken met dezelfde actieve stoffen.

Auteur: Jan Wevers
Datum: 10-03-2005
Vakblad: Cosun Magazine, maart 2005, nr. 2; CSM Informatie, maart 2005, no. 547
Publicatie: Gewasbescherming in 2005.pdf02-08-2012
Nieuwe IRS-website
02-08-2012
IRS 9 augustus onbereikbaar
01-08-2012
Bekalken is basis voor goede groei
30-07-2012
Werken aan volledig geintegreerde gewasbescherming
21-06-2012
Film: Emelten een probleem in suikerbieten
19-06-2012
IRS jaarverslag 2011
 

Disclaimer: ©2019 Stichting IRS, alle rechten voorbehouden. Overname toegestaan mits duidelijke bronvermelding IRS. Het IRS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe dan wel indirecte schade veroorzaakt door het gebruik van informatie en voor directe dan wel indirecte schade veroorzaakt door eventuele gebreken, onvolledigheden of onvolkomenheden in de informatie vermeld op deze site.