IRS Logo - Home
 
HomeNieuwsBetakwik is een teeltbegeleidingsprogramma voor suikerbietenBetatip bevathandleidingen voor de suikerbietenteeltPublicatiesOver IRSLinksVraagbaakStudiegroepenEnglish version

Hoe werkt dit?
Bladschimmel
situatie
Follow IRS_suikerbiet on Twitter  Openen >>
Just-in-time-overdracht gewasbeschermingskennis in de suikerbietenteelt
[Datum: 29-04-2005 / Interessegebied(en): Gewasbescherming]

Het praktijkgerichte onderzoek en het verzamelen van kennis over en voor de teelt van suikerbieten is sinds de oprichting in 1930 de belangrijkste taak van het suikerbieteninstituut IRS. De doelstelling van het IRS is het bevorderen van de rentabiliteit en duurzame ontwikkeling van de suikerbietenteelt en de suikerindustrie in Nederland. Het onderzoeksinstituut IRS verzorgt al sinds de oprichting kennisoverdracht naar de praktijk. In Nederland wordt bijna 100.000 hectare suikerbieten verbouwd door circa 16.000 telers. Om uit onderzoek verkregen kennis en adviezen bij suikerindustrie, voorlichting, handelsbedrijven, bietentelers en onderwijs te krijgen, worden vele manieren van kennisoverdracht toegepast. Tegenwoordig vindt kennisoverdracht steeds vaker plaats via de internetsite www.irs.nl, met interactieve teeltbegeleidingsmodules en via e-mail- en SMS-attenderingssystemen.
Betakwik bestaat inmiddels uit tien modules over onder andere onkruidbestrijding, verloop besmetting witte bietencysteaaltjes, ziekten en plagen en onkruidherkenning. De modules ondersteunen de teler op het juiste moment bij zijn beslissingen over soort en tijdstip van behandeling en middelenkeuze, waardoor de milieubelasting wordt teruggedrongen en onnodig middelengebruik wordt beperkt en kosten worden bespaard. Betakwik is in de afgelopen tien jaar uitgegroeid tot het digitale begeleidingssysteem voor de suikerbietenteelt. Op de IRS-site staan ook actuele berichten, waarschuwingen of adviezen. Het IRS heeft een e-mail-attenderingssysteem met op dit moment ruim 1.900 gebruikers, waarvan ongeveer 80 procent telers. Dit systeem attendeert de gebruiker op de meest actuele teeltinformatie per interessegebied. Het meest gebruikte interessegebied is gewasbescherming.
De suikerindustrie en het IRS kunnen afzonderlijk of gezamenlijk SMS-berichten versturen. De suikerindustrie heeft van ongeveer 60% van haar telers het mobiele nummer. Dit medium wordt nu regelmatig gebruikt voor berichten met een hoge actualiteitswaarde, zoals bladschimmelwaarschuwingen, vorstwaarschuwingen of uitnodigingen voor demonstraties. Voordelen zijn onder andere dat er sneller, gemakkelijker en goedkoper berichten verstuurd kunnen worden.
Door het IRS of door anderen (in Nederland, maar ook via het sterke internationale netwerk) gegenereerde kennis wordt op deze manier en via IRS Informatie snel en op het juiste tijdstip bij de telers en voorlichters gebracht.

Auteur: Jurgen Maassen, Jan Wevers
Datum: 27-04-2005
Gelegenheid: 4e Gewasbeschermingsmanifestatie
Presentatie: just-in-time-overdracht van gewasbeschermingskennis.pdf


02-08-2012
Nieuwe IRS-website
02-08-2012
IRS 9 augustus onbereikbaar
01-08-2012
Bekalken is basis voor goede groei
30-07-2012
Werken aan volledig geintegreerde gewasbescherming
21-06-2012
Film: Emelten een probleem in suikerbieten
19-06-2012
IRS jaarverslag 2011
 

Disclaimer: 2019 Stichting IRS, alle rechten voorbehouden. Overname toegestaan mits duidelijke bronvermelding IRS. Het IRS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe dan wel indirecte schade veroorzaakt door het gebruik van informatie en voor directe dan wel indirecte schade veroorzaakt door eventuele gebreken, onvolledigheden of onvolkomenheden in de informatie vermeld op deze site.