IRS Logo - Home
 
HomeNieuwsBetakwik is een teeltbegeleidingsprogramma voor suikerbietenBetatip bevathandleidingen voor de suikerbietenteeltPublicatiesOver IRSLinksVraagbaakStudiegroepenEnglish version

Hoe werkt dit?
Bladschimmel
situatie
Follow IRS_suikerbiet on Twitter  Openen >>
Teeltkosten kunnen 20 procent lager
[Datum: 09-11-2006 / Interessegebied(en): Rassen;Grondbewerking en zaaibedbereiding;Zaaien;Bemesting;Gewasbescherming]

De miniumumbietenprijs tot 2009 daalt met bijna 40%, door de suikermarkthervorming. Voor behoud van een goed saldo voor telers is naast opbrengstverhoging een verlaging van de teeltkosten noodzakelijk. Een kostenbesparing van 20% is mogelijk! Besparingsmogelijkheden zijn er op het gebied van oogst, zaadbehandeling, zaaien, bemesting en gewasbescherming. In onderstaand artikel worden diverse besparingstips opgesomd.

Reeds verschenen artikelen in het kader van kostenverlaging:
-Lagere rooikosten bij betere benutting rooiers en kippers
-Beperkte grondbewerking spaart structuur en geld
-Kijk kritisch naar de kosten van speciaal pillenzaad en zaaien
-Bemestingskosten kunnen nog verder omlaag
-Uitgekiende onkruidbestrijding bespaart geld


Auteur: Jos Pauwels
Datum: 10-11-2006
Vakblad: Cosun Magazine, november 2006, nr. 8 , CSM Informatie, december 2006, nr. 555
Publicatie: IRS Informatie nov 2006 Teeltkosten kunnen omlaag.pdf02-08-2012
Nieuwe IRS-website
02-08-2012
IRS 9 augustus onbereikbaar
01-08-2012
Bekalken is basis voor goede groei
30-07-2012
Werken aan volledig geintegreerde gewasbescherming
21-06-2012
Film: Emelten een probleem in suikerbieten
19-06-2012
IRS jaarverslag 2011
 

Disclaimer: 2019 Stichting IRS, alle rechten voorbehouden. Overname toegestaan mits duidelijke bronvermelding IRS. Het IRS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe dan wel indirecte schade veroorzaakt door het gebruik van informatie en voor directe dan wel indirecte schade veroorzaakt door eventuele gebreken, onvolledigheden of onvolkomenheden in de informatie vermeld op deze site.