IRS Logo - Home
 
HomeNieuwsBetakwik is een teeltbegeleidingsprogramma voor suikerbietenBetatip bevat handleidingen voor de suikerbietenteeltPublicatiesOver IRSLinksVraagbaakStudiegroepenEnglish version

Hoe werkt dit?
Bladschimmel
situatie
Follow IRS_suikerbiet on Twitter  Openen >>
Gescheurde bieten in campagne 2008
[Datum: 30-03-2009 / Interessegebied(en): Oogst en bewaring]

Vanaf begin november 2008 kwamen er meldingen van gescheurde bieten uit vooral zuidwest Nederland. Ook in België en Frankrijk werd dit fenomeen waargenomen. De scheuren werden ook geconstateerd bij bieten die nog in het veld stonden. De scheuren zijn vastgesteld bij diverse rassen, afkomstig van verschillende kweekbedrijven, en konden niet in relatie gebracht worden met ziekten of plagen. De meest waarschijnlijke oorzaak lijkt gelegen in de bijzondere groeiomstandigheden in het najaar van 2008, waardoor groeischeuren zijn ontstaan. Bij drie partijen bieten werd de kwaliteit bepaald van de gescheurde bieten en op het oog niet-gescheurde bieten kort na de oogst en na zeven weken bewaring. Voor bewaring was bij de gescheurde bieten het suikergehalte lager en het aminostikstofgehalte hoger. Bij één partij waren de gescheurde en niet-gescheurde bieten goed bewaarbaar met normale suikerverliezen (respectievelijk 70 en 146 g/t/dag) en ook lage gehalten aan invertsuikers (glucose+fructose) na bewaring. Bij de beide andere partijen bieten waren de suikerverliezen zowel bij de gescheurde als op het oog niet-gescheurde bieten hoog (gemiddeld respectievelijk circa 400 en 300 g/t/dag). Hierbij was ook het gehalte aan invertsuikers sterk toegenomen van gemiddeld 0,08% naar 0,5% en vertoonden de bieten rotte plekken. Het advies is om gescheurde bieten voorzichtig te rooien en zo spoedig mogelijk te leveren en verwerken.

Auteur: Toon Huijbregts, Hans Schneider
Datum: 30-03-2009
Uitgave: IRS rapport 09R02
Publicatie: 09R02 Gescheurde bieten campagne 2008.pdf


02-08-2012
Nieuwe IRS-website
02-08-2012
IRS 9 augustus onbereikbaar
01-08-2012
Bekalken is basis voor goede groei
30-07-2012
Werken aan volledig geintegreerde gewasbescherming
21-06-2012
Film: Emelten een probleem in suikerbieten
19-06-2012
IRS jaarverslag 2011
 

Disclaimer: ©2019 Stichting IRS, alle rechten voorbehouden. Overname toegestaan mits duidelijke bronvermelding IRS. Het IRS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe dan wel indirecte schade veroorzaakt door het gebruik van informatie en voor directe dan wel indirecte schade veroorzaakt door eventuele gebreken, onvolledigheden of onvolkomenheden in de informatie vermeld op deze site.