IRS Logo - Home
 
HomeNieuwsBetakwik is een teeltbegeleidingsprogramma voor suikerbietenBetatip bevathandleidingen voor de suikerbietenteeltPublicatiesOver IRSLinksVraagbaakStudiegroepenEnglish version

Hoe werkt dit?
Bladschimmel
situatie
Follow IRS_suikerbiet on Twitter  Openen >>
Inspelen op de ontwikkelingen op het perceel: rhizomanie
[Datum: 18-06-2012 / Interessegebied(en): Gewasbescherming]

Vorig jaar is melding gemaakt van een resistentiedoorbrekende variant van het rhizomanievirus. In dit artikel staan de achtergronden, het herkennen en de beheersing ervan.


Auteur: Bram Hanse
Datum: 19-06-2012
Vakblad: Cosun Magazine, juni 2012, nr. 3
Publicatie: IRS informatie juni 12 rhizomanie.pdf02-08-2012
Nieuwe IRS-website
02-08-2012
IRS 9 augustus onbereikbaar
01-08-2012
Bekalken is basis voor goede groei
30-07-2012
Werken aan volledig geintegreerde gewasbescherming
21-06-2012
Film: Emelten een probleem in suikerbieten
19-06-2012
IRS jaarverslag 2011
 

Disclaimer: 2019 Stichting IRS, alle rechten voorbehouden. Overname toegestaan mits duidelijke bronvermelding IRS. Het IRS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe dan wel indirecte schade veroorzaakt door het gebruik van informatie en voor directe dan wel indirecte schade veroorzaakt door eventuele gebreken, onvolledigheden of onvolkomenheden in de informatie vermeld op deze site.