IRS Logo - Home
 
HomeNieuwsBetakwik is een teeltbegeleidingsprogramma voor suikerbietenBetatip bevathandleidingen voor de suikerbietenteeltPublicatiesOver IRSLinksVraagbaakStudiegroepenEnglish version

Hoe werkt dit?
Bladschimmel
situatie
Follow IRS_suikerbiet on Twitter  Openen >>
Een schieter: 4.500 zaden!
[Datum: 18-06-2012 / Interessegebied(en): ]

Dat een schieter die is blijven staan tot wel 4.500 zaden kan produceren, zal niet iedereen zich realiseren. En ook niet dat die zaden nog jaren later kunnen kiemen. In volgende teelten en vooral bij suikerbieten verschijnt dit probleem opnieuw in de vorm van haarden met onkruidbieten. Helaas zien we dit in de praktijk regelmatig terug. Dit jaar bestaat de kans dat door het koude voorjaar er vooral bij vroeg gezaaide bieten meer schieters zullen ontstaan dan normaal. Vooral rhizoctonia- en bietencysteaaltjesresistente rassen zijn hiervoor gevoelig. Lees meer hierover in dit artikel.


 Auteur: Noud van Swaaij
Datum: 19-06-2012
Vakblad: Cosun Magazine, juni 2012, nr. 3
Publicatie: IRS informatie juni 12 een schieter 4500 zaden.pdf02-08-2012
Nieuwe IRS-website
02-08-2012
IRS 9 augustus onbereikbaar
01-08-2012
Bekalken is basis voor goede groei
30-07-2012
Werken aan volledig geintegreerde gewasbescherming
21-06-2012
Film: Emelten een probleem in suikerbieten
19-06-2012
IRS jaarverslag 2011
 

Disclaimer: 2019 Stichting IRS, alle rechten voorbehouden. Overname toegestaan mits duidelijke bronvermelding IRS. Het IRS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe dan wel indirecte schade veroorzaakt door het gebruik van informatie en voor directe dan wel indirecte schade veroorzaakt door eventuele gebreken, onvolledigheden of onvolkomenheden in de informatie vermeld op deze site.