IRS Logo - Home
 
HomeNieuwsBetakwik is een teeltbegeleidingsprogramma voor suikerbietenBetatip bevathandleidingen voor de suikerbietenteeltPublicatiesOver IRSLinksVraagbaakStudiegroepenEnglish version

Hoe werkt dit?
Bladschimmel
situatie
Follow IRS_suikerbiet on Twitter  Openen >>
Overzicht betakwik

Betakwik modules
Betakwik bietenstatistiek
In deze module staan de feiten en cijfers over de bietenteelt in Nederland. Deze module maakt het mogelijk vergelijkingen te maken over de jaren heen en biedt diverse presentatiemogelijkheden door de ruime keuze uit tabellen en meerdere soorten grafieken. Voor IRS Bietenstatistiek maken we al jaren dankbaar gebruik van gegevens van de Nederlandse suikerindustrie en het CBS.
Betakwik bietverliezen
Dit onderdeel van Betakwik geeft adviezen over bietverlies (kop- en puntbreukverliezen en verliezen aan hele bieten).
Betakwik bladschimmelkaart
In deze module wordt per regio aangegeven of een bepaalde regio wel of niet een waarschuwing heeft gehad voor bladschimmels. Tevens zijn in deze module alle historische data (tot en met 1996) van de cercospora-/bladschimmelwaarschuwingen gezet. Deze module wordt dus vooral gebruikt in de maanden juli tot en met oktober.
Betakwik gebruiksruimte N en P
Deze module wordt niet meer bijgehouden en is niet meer operationeel. Vragen over bemesting, neem contact op met Peter Wilting.
Betakwik kalkbemesting
Met de Betakwik kalkbemestingsmodule kunt u uitrekenen hoeveel kalk nodig is om een gewenste pH-verhoging te realiseren.
Betakwik N-, P- en K-bemesting
Deze Betakwik module berekent de aanvullende behoefte van suikerbieten aan meststoffen om een optimaal teeltresultaat te behalen.
Betakwik onkruidbestrijding
Betakwik onkruidbestrijding geeft adviezen voor de onkruidbestrijding in suikerbieten, bij het zaaien of na opkomst op basis van de aanwezige onkruiden in het veld. De module is aangepast aan de meest recente toelatingen en adviezen.
Betakwik onkruidherkenning
Met deze module kunt u aan de hand van verschillende kenmerken van onkruidplanten in diverse stadia de beslisbomen doorlopen. U krijgt een lijst met mogelijke onkruiden. Als u op de onkruidnaam klikt, ziet u een beschrijving en foto's van het onkruid. Ook kunt u, in het tweede tabblad, onkruiden opzoeken.
Betakwik overzaaien
De overzaaimodule berekent de gegevens die leiden tot de beslissing om suikerbieten al dan niet over te zaaien.
Betakwik rassenkeuze en optimaal areaal
Deze module berekent de waarde van de suikerbietenrassen op basis van de eigen opbrengst- en kwaliteitsgegevens en teeltkosten. Bepaal hier uw rassenkeuze voor komend seizoen.
Betakwik verloop besmetting witte bietencysteaaltjes
De module geeft aan de hand van perceelsgegevens, bouwplan en aaltjesbemonsteringen een indruk over het verloop van de besmetting met het witte bietencysteaaltje.
Betakwik zaaiverloop & ontwikkeling
Met deze Betakwik-module kunt u allerlei gegevens bekijken rondom - het zaaien en de beginontwikkeling van de bieten; - op basis van de regionale weergegevens kunt u een voorspelling krijgen van de opkomst- en groeipuntsdata; - de belangrijkste weergegevens (temperatuur, neerslag, straling en verdamping) kunnen ook getoond worden; - rooiverloop.
Betakwik ziekten & plagen
Deze module beschrijft alle voorkomende (gebreks)ziekten en plagen in suikerbieten. Hier is informatie beschikbaar over schadesymptomen, de oorzaak, en wordt de bijbehorende preventie en bestrijding geadviseerd. Van verschillende groeistadia zijn foto's vastgelegd.


02-08-2012
Nieuwe IRS-website
02-08-2012
IRS 9 augustus onbereikbaar
01-08-2012
Bekalken is basis voor goede groei
30-07-2012
Werken aan volledig geintegreerde gewasbescherming
21-06-2012
Film: Emelten een probleem in suikerbieten
19-06-2012
IRS jaarverslag 2011
 

2019 Stichting IRS, alle rechten voorbehouden.