IRS Logo - Home
 
HomeNieuwsBetakwik is een teeltbegeleidingsprogramma voor suikerbietenBetatip bevat†handleidingen voor de suikerbietenteeltPublicatiesOver IRSLinksVraagbaakStudiegroepenEnglish version

Hoe werkt dit?
Bladschimmel
situatie
Follow IRS_suikerbiet on Twitter  Openen >>
Overzicht betatip

Betatip documenten Datum
1. Rassenkeuze 12-12-2011
1.1 tot en met 1.7 Rassenkeuze suikerbieten 12-12-2011
1.8 Zaadbrochure 12-12-2011
1.9 Rassenbulletin 2011 21-11-2011
2 Grondbewerking / zaaibedbereiding (volledige hoofdstuk) 22-10-2007
2.1 Grondbewerking en zaaibedbereiding voor suikerbieten 22-10-2007
2.2 Lage bandspanning spaart bodemstructuur 22-10-2007
2.3 Rijpaden in suikerbieten meer werkbare dagen 22-10-2007
3 Zaaien (volledige hoofdstuk) 28-03-2012
3.1 Vroeg of laat zaaien 24-02-2011
3.2 Zaaimachines 31-01-2011

3.2.1 Werking zaaimachines

18-01-2008

3.2.2 Onderhoud zaaimachines

31-01-2011

3.2.3 Het keuren van zaaischijven

01-02-2012

3.2.4 Het effect van goede zaaischijven

31-01-2011
3.3 Zaaidiepte 18-01-2007
3.4 Zaaiafstand en standdichtheid 11-04-2011
3.5 Overzaaien of niet overzaaien 28-03-2011
3.6 Horizontale bieten 18-01-2007
4 Bemesting 21-07-2011
4.1 Inleiding meststoffen 16-02-2006
4.2 Opname voedingsstoffen 16-02-2006
4.3 Stikstofbemesting 20-07-2011
4.4 Fosfaatbemesting 16-02-2006
4.5 Kaliumbemesting 20-07-2011
4.6 Natriumbemesting 28-04-2010
4.7 Magnesiumbemesting 20-07-2011
4.8 Kalkbemesting 20-07-2011
4.9 Boriumbemesting 20-07-2011
4.10 Mangaanbemesting 20-07-2011
4.11 Molybdeenbemesting 16-02-2006
4.12 Overige nutriŽnten 16-02-2006
4.13 Organische stof 20-07-2011
4.14 Wettelijke regels 20-07-2011
4.15 Beregening 20-07-2011
5 Gewasbescherming (volledige hoofdstuk) 23-02-2011
5.1 Gewasbescherming algemeen 23-07-2009
5.1.1. Gewasbeschermingsupdate suikerbieten 16-02-2012

5.1.2. Milieumeetlat tabellen

15-02-2012

5.1.3 Lozingenbesluit

16-03-2009

5.1.4 Mengen van gewasbeschermingsmiddelen

16-03-2009

5.1.5. Toelatingssituatie gewasbeschermingsmiddelen suikerbieten

14-02-2012

5.1.6 Uitleg over spuitlicenties

23-07-2009

5.1.7 Gewasbeschermingsplan

23-07-2009
5.2 Ziekten en plagen 02-02-2011

5.2.1 Bladschimmels in suikerbieten

11-04-2008

Bijlage bij 5.2.1: Praktijkgids: 'Herkenning bladaantastingen in suikerbieten'

04-08-2006

5.2.2 Ziekten en plagen van de suikerbiet in beeld

26-01-2000

5.2.3 Rhizomanie

23-02-2011

5.2.4 Rhizoctonia

11-04-2008

5.2.5 Speciaal pillenzaad

13-12-2010

5.2.6 Verticillium dahliae als veroorzaker van gele necrose

10-02-2011
5.3 Onkruidbestrijding 23-07-2009

5.3.1 Vervangende gewassen bij een mislukte teelt van bieten en andere gewassen

28-04-2010

5.3.2. Schade aan bieten als gevolg van middelen in voorgaande gewassen

28-04-2010

5.3.3 Schade aan bieten door verontreiniging spuitapparatuur en verkeerd middelengebruik

28-04-2010

5.3.4. Vermindering middelengebruik

28-04-2010

5.3.5 Onkruidbieten

28-04-2010

5.3.6 Aardappelopslagbestrijding

28-04-2010
5.4 Preventie van schade door winderosie 06-03-2012
6 Bietencysteaaltjes 17-12-2009
7 Groeiverloop en opbrengstprognose 23-01-2007
7.1 Groei en ontwikkeling van de suikerbiet 26-01-2011
7.2 Opbrengstprognose 26-01-2011
8 Kwaliteit/oogst(mechanisatie)/bewaring (volledig hoofdstuk) 18-05-2011
8.1 Kwaliteit 18-05-2011
8.2 Oogst 18-05-2011
8.3 Oogst wat gegroeid is 18-05-2011
8.4 Bewaring 18-05-2011
9 Diagnostiek 03-04-2012
9.1 Diagnostiek inzendformulier 03-04-2012
10 Vruchtwisseling 18-04-2007
Biologische teelthandleiding 06-07-2006
Bietenstatistiek 18-12-2007


02-08-2012
Nieuwe IRS-website
02-08-2012
IRS 9 augustus onbereikbaar
01-08-2012
Bekalken is basis voor goede groei
30-07-2012
Werken aan volledig geintegreerde gewasbescherming
21-06-2012
Film: Emelten een probleem in suikerbieten
19-06-2012
IRS jaarverslag 2011
 

©2019 Stichting IRS, alle rechten voorbehouden.