IRS Logo - Home
 
HomeNieuwsBetakwik is een teeltbegeleidingsprogramma voor suikerbietenBetatip bevat handleidingen voor de suikerbietenteeltPublicatiesOver IRSLinksVraagbaakStudiegroepenEnglish version

Hoe werkt dit?
Bladschimmel
situatie
Follow IRS_suikerbiet on Twitter  Openen >>
Overzicht publicaties

Publicaties Datum
Werken aan volledig geintegreerde gewasbescherming 30-07-2012
Film: Emelten een probleem in suikerbieten 21-06-2012
IRS jaarverslag 2011 19-06-2012
Interactie tussen diverse aaltjessoorten en Verticillium in suikerbieten 19-06-2012
Inspelen op de ontwikkelingen op het perceel: rhizomanie 18-06-2012
Elke afwijkende biet is het bekijken waard 18-06-2012
Een schieter: 4.500 zaden! 18-06-2012
Kaders: CZAV-dag en nieuwe website 18-06-2012
Timing is cruciaal! 18-06-2012
De teelt van suikerbieten voor vergisting 23-05-2012
Bemesten in groeiseizoen ook mogelijk 05-04-2012
De bietenkliniek 05-04-2012
Gebruik schadedrempels bij inzet van insecticiden 05-04-2012
Klein onkruid gevoeligst voor herbiciden 05-04-2012
Onkruidbieten schadelijk voor de bietenteelt 05-04-2012
Verspreiding van witte bietencysteaaltjes (Heterodera schachtii) en gele bietencysteaaltjes (Heterodera betae) in Nederland 04-04-2012
Aaltjes versterken verticillium 06-03-2012
Gewasbeschermingsupdate suikerbieten 2012 16-02-2012
Met gerichte aandacht een goed resultaat 16-02-2012
Bietenopbrengst blijft achter bij lage pH 16-02-2012
Nmin goed hulpmiddel voor juiste advies 16-02-2012
Zaai suikerbieten op tijd 16-02-2012
De biet die past 24-12-2011
Twee aaltjes in een klap 24-12-2011
Rassenkeuze: resistentie staat voorop 20-12-2011
Let op de temperatuur in de hoop 20-12-2011
De suikerbiet, een bron van duurzame energie 20-12-2011
Nieuwe adviezen voor aanpak geel bietencysteaaltje 20-12-2011
Vijf nieuwe bietenrassen 19-12-2011
Actualiteiten 08-12-2011
Bewaring, onderzoeksresultaten en ontwikkelingen 08-12-2011
Duurzame bietenteelt, waar gaat het naar toe? 08-12-2011
Effect van groenbemesters en bietencysteaaltjesresistente rassen op schade en vermeerdering van het geel bietencysteaaltje 08-12-2011
Herkennen van stengelaaltjes in bieten en het beperken van schade 08-12-2011
Rassenkeuze: opbrengstzekerheid staat voorop 08-12-2011
Rhizomanie, opnieuw een bedreiging! 08-12-2011
Sociale media, wat doen we ermee? 08-12-2011
Duurzaamheid teelt van suikerbieten voor covergisting 01-12-2011
Suikerbieten als tussenteelt voor vergisting 01-12-2011
Onderzoek verbetering rendement suikerbieten 16-11-2011
Resistentie rhizomanie lijkt doorbroken 15-11-2011
Onderzoek naar de invloed van stikstof op bladvlekkenziekten 10-11-2011
Wanneer rooien? 19-10-2011
Een laag suikergehalte 19-10-2011
Temperatuur in de hoop belangrijk voor succesvolle bewaring 19-10-2011
Trainen voor nog betere rooikwaliteit 19-10-2011
Hervorming suikermarkt heeft bewustzijn vergroot 18-10-2011
Niet alle rot is rhizoctonia 27-09-2011
Ieder jaar zijn er telers verrast door bietencysteaaltjes 10-09-2011
Kalk goed voor biet en bodemstructuur 10-09-2011
Rooitips voor een topoogst 10-09-2011
Perfecte oogstkwaliteit - de machinist maakt een wereld van verschil 31-08-2011
Speciaal pillenzaad beschermt bieten niet het hele seizoen 16-06-2011
Bladschimmelbestrijding: juiste moment betaalt het best! 16-06-2011
Opbrengstverwachting belangrijker 16-06-2011
Cursus Herkennen en tellen van bladluizen in suikerbieten 09-06-2011
Onderzoek naar effect van bietenrassen en gebruik van granulaat op aantasting van suikerbieten door het stengelaaltje Ditylenchus dipsaci in 2006 18-05-2011
Rassenproef aanleggen met Ankie Laanen 16-05-2011
IRS Jaarverslag 2010 09-05-2011
Bladschimmelwaarschuwingsdienst 2010 04-05-2011
15 ton suiker is haalbaar 26-04-2011
Controleer regelmatig de opkomst 08-04-2011
Het signaal staat op geel 08-04-2011
Onkruid kost opbrengst 08-04-2011
GewasbeschermingsUpdate suikerbieten 2011 03-03-2011
Verschil in bewaarverliezen bij rooiers Beet Europe 2010 16-02-2011
Vroeg zaaien: hoogste opbrengst 16-02-2011
Bemesting van suikerbieten blijft vragen oproepen 16-02-2011
Een gelijkmatig en homogeen gewas: daar is wat aan te doen 16-02-2011
Rassenkeuze: resistentie staat voorop 16-12-2010
Bijzonderheden uit de bietenkliniek 16-12-2010
Heb ik speciaal pillenzaad nodig? 16-12-2010
Zeven nieuwe bietenrassen; Juiste rassenkeus leidt tot hoogste opbrengst 09-12-2010
Actualiteiten 09-12-2010
Bieten bewaren (g)een koud kunstje 09-12-2010
Opmerkelijke problemen en ziekten en plagen 09-12-2010
Opname van nutriënten door het gewas 09-12-2010
Rassenkeuze, schieters en resistentieniveau 09-12-2010
Rhizoctonia vroege en late aantasting 09-12-2010
SUSY kosteneffectiviteit in de onkruidbestrijding 09-12-2010
Beet Europe 2010 geslaagd; trends en test bietenrooiers 18-11-2010
Lang bewaren van suikerbieten vereist aandacht 18-11-2010
Suikerverliezen beperken - Een goede bewaring van bieten begint bij de oogst 08-10-2010
'Capaciteit moet blijven stijgen' 08-10-2010
Lessen van SUSY - Grondbewerking in het najaar: kwaliteit gaat voor capaciteit! 07-10-2010
Bieten bewaren: vorstvrij, koel en droog 07-10-2010
Handige tips voor bewaring 29-09-2010
Mis niets van Beet Europe! 02-09-2010
Europees onderzoek toont grote verschillen in bewaarverliezen 02-09-2010
Telers met hogere suikeropbrengsten hebben geen hogere kosten 02-09-2010
Film: Rooidemonstratie suikerbieten 1995 01-09-2010
Film: Promofilm Beet Europe 01-09-2010
Film: Rooidemonstratie suikerbieten 1999 01-09-2010
Oogst wat gegroeid is! 31-08-2010
Film: Schieters en onkruidbieten in suikerbieten 22-07-2010
Tijd voor bekalken! 21-07-2010
Bestrijd bladschimmels bij de eerste symptomen! 21-07-2010
Monsters kunnen vanaf nu worden genomen 21-07-2010
Niet verwijderde schieters: onkruidprobleem van de toekomst 21-07-2010
Voorkom eileg van langpootmug 21-07-2010
Film: van biet tot gehalte 06-07-2010
Herken en erken de zwakte van uw perceel 08-06-2010
Suikerbiet: topper voor het leveren van bio-energie! 08-06-2010
Bladschimmelbestrijding suikerbieten 03-06-2010
IRS Jaarverslag 2009 18-05-2010
Bladschimmelwaarschuwingsdienst 2009 18-05-2010
Lastige onkruiden; Bestrijding van kamille en hondspeterselie in suikerbieten 03-05-2010
Bestrijd onkruidbieten 21-04-2010
Oppassen met mechanische onkruidbestrijding op rhizoctoniapercelen 21-04-2010
Quiz ‘Welke schade hoort bij welk insect?’ 21-04-2010
Onkruidbestrijdingsonderzoek suikerbieten 2009 07-04-2010
Bietenland ploegen, cultivateren of spitten? 25-03-2010
Zaaien: met een goede uitvoering is veel te verdienen 25-03-2010
Gewasbeschermingsupdate 2010 25-03-2010
Bodemherbicide vooral bij probleemonkruid 25-03-2010
Resistente of tolerante rassen? 25-03-2010
Film: Analyse van gepilleerd bietenzaad 23-03-2010
Geef belagers geen kans 17-03-2010
Biomassaproductie en nutriëntenafvoer door suikerbietenwortel en -loof 23-02-2010
Aaltjes beheersen? Een granulaat is financieel zelden interessant 01-02-2010
Geelverkleuring meestal geen stikstofgebrek! 01-02-2010
Precisiezaai: alles komt nauw 01-02-2010
Ziekten en plagen in beeld 01-02-2010
Nieuwe rassen weer beter 17-12-2009
Pak alle mogelijkheden aan voor het beste resultaat! 17-12-2009
Twee nieuwe bietenrassen 14-12-2009
Rassenkeuze wat zijn de afwegingen? 09-12-2009
Speciaal pillenzaad en toch een bespuiting? 09-12-2009
Witte bietencysteaaltjes aanpakken! 09-12-2009
Rhizoctoniaschade voorkomen 09-12-2009
Actualiteiten 09-12-2009
Hebben bieten meer stikstof nodig? 09-12-2009
Een hogere opbrengst, toeval of maakbaar? 09-12-2009
Preventieve aanpak emelten 09-12-2009
Vele kleuren geel in bieten 09-12-2009
Praktijkdag ‘Suikerbieten en Energieboerderij’ op Vredepeel: nuttig en leerzaam 12-11-2009
Bieten zeer geschikt voor energieproductie 12-11-2009
Samen naar perfecte oogstkwaliteit - Geslaagde praktijktraining voor rooiermachinisten 12-11-2009
Film: Haal meer uit banden 27-10-2009
Vorstwaarschuwingsdienst campagne 2009 05-10-2009
Bieten op tijd rooien en koel en vorstvrij bewaren 05-10-2009
Oogsten wat gegroeid is 05-10-2009
Spaar de (onder)grond bij de bietenoogst met bunkerrooiers 31-08-2009
Oorzaak gele necrose bekend 31-08-2009
Lessen van SUSY 31-08-2009
Praktijkdag suikerbieten en cichorei te Valthermond 16-07-2009
Bestrijd bladschimmels bij de eerste vlekjes! 16-07-2009
Haal het beste uit groenbemesters 16-07-2009
Waardplantrelaties geel bietencysteaaltjes voor groenbemesters 09-06-2009
Gegevens suikerbietenteelt nu online! 09-06-2009
Telers enthousiast over Best Practices 09-06-2009
Wees alert op bladschimmels 09-06-2009
Beperk de vermeerdering van het geel bietencysteaaltje 09-06-2009
Bemesters vellen aaltjes 09-06-2009
IRS Jaarverslag 2008 18-05-2009
Bladschimmelwaarschuwingsdienst 2008 18-05-2009
Aandachtspunten bij de onkruidbestrijding 15-04-2009
IRS diagnostiek: de bietenkliniek in beeld 15-04-2009
Welke sporenelementen verdienen aandacht bij de bemesting van suikerbieten? 15-04-2009
De invloed van een zwavelbemesting op de opbrengst en kwaliteit van suikerbieten 14-04-2009
Gescheurde bieten in campagne 2008 30-03-2009
Gewasbeschermingsupdate 2009 16-03-2009
Lessen van SUSY - Zaaibedbereiding en zaaien 16-03-2009
Vlotte start van de bieten is basis voor optimale opbrengst 16-03-2009
IRS presentatie 18-02-2009
Wees kritisch bij de bemesting van suikerbieten 06-02-2009
Lessen van SUSY 06-02-2009
Onkruidbestrijdingsonderzoek 2008 18-12-2008
Rassenkeuze suikerbieten: basis voor een geslaagde teelt 17-12-2008
Vooruitblik 2009: voorkom ziekten en plagen 17-12-2008
Gele necrose 12-12-2008
Verbetering rendement suikerbietenteelt 12-12-2008
Grond is uw kapitaal 12-12-2008
Vroege zaai en schieters 12-12-2008
Onkruidbestrijding 12-12-2008
Actualiteiten 12-12-2008
Bemesting 12-12-2008
Diagnostiek 12-12-2008
Bladschimmels 12-12-2008
Langdurige bewaring 12-12-2008
Rassenkeuze 2009 12-12-2008
Vijf nieuwe bietenrassen 04-12-2008
Zorg goed voor het bietenperceel van volgend jaar 12-11-2008
Hoe resistent is mijn witte bietencysteaaltjesresistent ras? 12-11-2008
Suikerbieten het middelpunt op geslaagde praktijkdag Valthermond! 12-11-2008
Bewaar suikerbieten vorstvrij 02-10-2008
Bieten op tijd aan de hoop voor late levering 02-10-2008
Groenbemesters na maïs bevorderen ziekten en plagen van bieten 02-10-2008
Pak de verborgen oogstkosten aan 02-10-2008
Energie- en broeikasgasbalans voor enkele opties van energieproductie uit suikerbiet en bietenblad 17-09-2008
Goed koppen loont 28-08-2008
Werken aan een hogere suikeropbrengst 28-08-2008
Gele bieten kosten suikeropbrengst 16-07-2008
Verwijder schieters op tijd 16-07-2008
Kruisbloemige groenbemesters verhogen bodemvruchtbaarheid en verminderen ziekten en plagen 16-07-2008
‘Van collega’s kun je veel leren’ 16-07-2008
Extra opbrengst bij beregenen 10-06-2008
Bieten bewaren voor late levering is het overwegen waard 10-06-2008
Bestrijd bladschimmels bij de eerste vlekjes! 10-06-2008
IRS Jaarverslag 2007 27-05-2008
Bladschimmelwaarschuwingsdienst 2007 27-05-2008
Langdurige bewaring van suikerbieten voor vergisting 15-05-2008
Effecten van rooitijdstippen en bewaarperiode op de opbrengst en kwaliteit van suikerbieten 15-05-2008
Achterhaal oorzaak slecht groeiende bieten 18-04-2008
Controleer regelmatig de opkomst 18-04-2008
Houd onkruidbieten in de hand! 18-04-2008
Juiste moment cruciaal bij bladschimmels 18-04-2008
3 x 15 is mogelijk 31-03-2008
GewasbeschermingsUpdate 2008 28-02-2008
Waarop letten bij het zaaien 28-02-2008
Wat mag ik van pillenzaad verwachten? 28-02-2008
Wisselende resultaten onkruidbestrijding in 2007 28-02-2008
Geef de bodem ruimte voor lucht en water 28-01-2008
Luchtfoto’s maken de probleemplaatsen op het perceel inzichtelijk 28-01-2008
Stikstof nodig voor snelle beginontwikkeling 28-01-2008
Uitbreiding studiegroepen Best Practices 28-01-2008
Verslag onkruidbestrijdingsonderzoek 2007 18-12-2007
Weer een bijzonder jaar 17-12-2007
Welk ras geeft het hoogste rendement? 17-12-2007
Actualiteiten 10-12-2007
Bemesting 10-12-2007
Bodem onder goede opbrengsten 10-12-2007
Verbetering rendement suikerbietenteelt 10-12-2007
Koppen/rooien/bewaring 10-12-2007
Bladschimmels 10-12-2007
Ziekten en plagen 10-12-2007
Onkruidbestrijding 10-12-2007
Rassenkeuze 2008 10-12-2007
Vier nieuwe rassen 28-11-2007
Bieten goed bewaren vraagt extra aandacht 19-11-2007
Praktijkdag rendementsverbetering suikerbieten groot succes! 19-11-2007
Spaar de ondergrond 19-11-2007
Bewaar suikerbieten koel en vorstvrij 04-10-2007
‘Ik heb geen last van bietencysteaaltjes’ 04-10-2007
Beoordelen en verbeteren kwaliteit rooiwerk 04-10-2007
Zaaibedbereiding op klei begint in het najaar! 31-08-2007
Te diep koppen kost geld 31-08-2007
Groenbemester? Vroeg zaaien is het beste! 24-07-2007
SUMO berekent invloed weer op opbrengstprognose 24-07-2007
Bladschimmels vragen langer en meer aandacht 24-07-2007
Conclusie IRS-themamiddag: Bietenteelt heeft toekomst! 24-07-2007
IRS Jaarverslag 2006 26-06-2007
Bladschimmelwaarschuwingsdienst 2006 26-06-2007
Slecht groeiende bieten hebben meestal een aantoonbare oorzaak 19-06-2007
Susy legt de vinger op de zere plek 19-06-2007
Verwijder schieters op tijd! 19-06-2007
Suikerbieten - nieuwe grenzen in opbrengsten 13-06-2007
Project verbetering rendement suikerbietenteelt 13-06-2007
Bieten overzaaien loont zelden 26-04-2007
Bladschimmels - wees op het juiste moment alert 26-04-2007
Zorg voor een onkruidvrij bietenperceel 26-04-2007
Vroeg zaaien geeft hoogste financiële opbrengst 02-03-2007
GewasbeschermingsUpdate suikerbieten 2007 02-03-2007
Het effect van een niet-kerende hoofdgrondbewerking op de opbrengst en interne kwaliteit van suikerbieten 13-02-2007
Onderzoek naar mogelijke verschillen in stikstofbehoefte tussen suikerbietenrassen 13-02-2007
Nieuwe gebruiksnormen geen belemmering voor suikerbieten 25-01-2007
Maximale suikeropbrengst vraagt veel aandacht! 25-01-2007
Zeven nieuwe rassen voor teeltseizoen 2007 15-12-2006
Een bijzonder jaar; bijzondere problemen 15-12-2006
Rassenkeuze 08-12-2006
Actualiteiten 08-12-2006
Werking kalk- en calciummeststoffen 08-12-2006
Voor elk perceel is het juiste ras beschikbaar 08-12-2006
Project 'Geïntegreerde aanpak bladschimmels in suikerbieten' 08-12-2006
Vroeg zaaien en optimale zaaiafstand 08-12-2006
Inzendingen diagnostiek 2006 08-12-2006
Verbetering rendement suikerbietenteelt 08-12-2006
Teeltkosten kunnen 20 procent lager 09-11-2006
Kies voor opbrengstzekerheid! 09-11-2006
Bewaar bieten vorstvrij 19-10-2006
Bieten bewaren is geen kleinigheid 02-10-2006
Verkeerde afstelling rooier kan 100 euro per hectare kosten 02-10-2006
Actualiteiten 12-09-2006
Bladschimmels in suikerbieten 12-09-2006
Project ‘Geïntegreerde aanpak bladschimmels in suikerbieten’ 05-09-2006
Aandachtspunten bij de bewaring van suikerbieten 05-09-2006
Nieuw kopadvies voor suikerbieten 05-09-2006
Achtergrondinformatie bij het artikel ‘Beperkte grondbewerking spaart structuur en geld’ 29-08-2006
'Wel kop en geen groen' levert geld op 29-08-2006
Beperkte grondbewerking spaart structuur en geld 29-08-2006
Leg nu de basis voor de opbrengst van volgend(e) seizoen(en) 29-08-2006
Suikeropbrengst móet omhoog 28-08-2006
Groenbemesters houden de bodem gezond 05-07-2006
Bladschimmelbestrijding vaak noodzakelijk voor rendabele teelt 05-07-2006
Geef late onkruiden en schieters geen kans 05-07-2006
Bladschimmelwaarschuwingsdienst 2005 22-06-2006
IRS Jaarverslag 2005 22-06-2006
Cercosporawaarschuwingsdienst 2004 02-06-2006
Op zoek naar de werkelijke oorzaak van geelverkleuring 01-06-2006
Probleemonkruiden hoeven geen probleem te zijn 05-04-2006
IRS-site helpt bij teeltbeslissingen 05-04-2006
Vlotte begingroei maakt bieten weerbaar 05-04-2006
Onderzoek biologische onkruidbestrijding in suikerbieten 2005 30-03-2006
Technische richtlijnen ter preventie van schadelijke bodemverdichting 16-03-2006
Uitgekiende onkruidbestrijding bespaart geld 06-03-2006
Gewasbescherming in 2006 06-03-2006
Zaai op tijd in een goed zaaibed 06-03-2006
Achtergrondinformatie bij het artikel: ‘Uitgekiende onkruidbestrijding bespaart geld!’ 03-03-2006
Bemestingskosten kunnen nog verder omlaag 31-01-2006
Geef de bodem voldoende zuurstof 31-01-2006
Precisiezaaimachine vergt onderhoud 31-01-2006
Onderzoek bestrijding mangaangebrek bij suikerbieten (2000 tot en met 2004) 17-01-2006
Ziekten, plagen en onkruiden 2005; een blik op 2006 16-12-2005
Kijk kritisch naar de kosten van speciaal pillenzaad en zaaien 16-12-2005
Kies rassen met hoog suikergehalte 16-12-2005
Gaucho of Cruiser in pillenzaad 14-12-2005
Actualiteiten 14-12-2005
Bekalking en het nieuwe mestbeleid 14-12-2005
Teeltmonitoring voor verbetering rendement 14-12-2005
Rassenlijst 2006 en Rassenonderzoek 14-12-2005
Rhizoctonia beheersbaar? 14-12-2005
Monitoring en beheersing bietencysteaaltjes 14-12-2005
Achtergrondinformatie bij het artikel: ‘Kijk kritisch naar de kosten van speciaal pillenzaad en zaaien’ 14-12-2005
Trichodorideaaltjes: beheersbaar? 14-12-2005
Rassenlijst 2006: vier nieuwe rassen 02-12-2005
Minder suikerverlies door zorgvuldig rooien en bewaren 27-09-2005
Teeltregistratie geeft inzicht in trends suikerbietenteelt 27-09-2005
Lagere rooikosten bij betere benutting van rooiers en kippers 27-09-2005
Verlagen oogstkosten door betere benutting machines 02-09-2005
Nederlandse bietenteelt … waar liggen kansen 31-08-2005
(Langdurige) bewaring van suikerbieten 31-08-2005
De hervormingen van de EU marktordening voor suiker; de stand van zaken 31-08-2005
Internationaal bietencongres in Nederland groot succes 31-08-2005
Bladschimmels op tijd bestrijden 23-08-2005
Achtergrondinformatie bij het artikel: Lagere rooikosten bij betere benutting rooiers en kippers 05-08-2005
Het hoe en waarom van schieters in de bietenteelt 12-07-2005
Groenbemesters tegen bietencysteaaltjes en rhizoctonia 12-07-2005
Identificatie van de voornaamste bladluissoorten in suikerbieten 16-06-2005
IRS Jaarverslag 2004 02-06-2005
Just-in-time-overdracht gewasbeschermingskennis in de suikerbietenteelt 29-04-2005
Betakwik ‘onkruidherkenning’: een handig hulpmiddel! 07-04-2005
Rhizoctonia is niet opgelost met rassenkeuze 07-04-2005
Teelttechniek en campagneverlenging 07-04-2005
Groeiproblemen in de bieten? 07-04-2005
Gewasbescherming in 2005 14-03-2005
Ken uw perceel grondig! 14-03-2005
Optimale stikstofvoorziening van suikerbieten niet in gevaar 15-02-2005
Praktische tips voor een voorspoedige start van het bietengewas 15-02-2005
Scherpe controle op zaadbescherming pillenzaad 15-02-2005
Ervaringen bietencysteaaltjesresistente rassen 01-02-2005
Gele necrose 01-02-2005
Beheersing rhizoctonia 01-02-2005
Centium en aardappelopslag 01-02-2005
Van cercosporawaarschuwingsdienst naar bladschimmelwaarschuwingsdienst 01-02-2005
Gewasbescherming 01-02-2005
Betakwik en andere on line-toepassingen 01-02-2005
Bietenteelt na 2006 01-02-2005
Kalkbemesting 01-02-2005
Rassen en N-bemesting 01-02-2005
Diagnostiek 01-02-2005
Schieters in 2004 11-01-2005
Bietenpulp is een volwaardig veevoer 17-12-2004
Evaluatie omschakeling van C- naar D-zaad 17-12-2004
Rassenonderzoek 2004 en rassenkeuze 2005 17-12-2004
Waardevolle nieuwe rassen op rassenlijst 17-12-2004
Weinig problemen bij overgang van C- naar D-zaad 17-12-2004
Zestien nieuwe suikerbietenrassen 15-12-2004
Ziekten en plagen in 2004 30-09-2004
Benut de rooicapaciteit en spaar de bodemstructuur 30-09-2004
Invloed dagelijkse inzet en werkbreedte rooimachine op campagneprestatie (ha/jaar) bij het rooien van suikerbieten 24-09-2004
ICT in suikerbietenonderzoek en voorlichting 22-09-2004
Niet al het geel is gele necrose! 22-09-2004
Overleg teler en loonwerker basis voor goed rooiwerk 22-09-2004
Rentabiliteit van de bietenteelt vereiste goede bietkwaliteit 22-09-2004
Bladschimmels nader belicht 27-07-2004
Bestrijd opslag van knol- en wortelgewassen 27-07-2004
Voorkom of bestrijd gebrek aan sporenelementen 27-07-2004
Ook bieten verdienen het hele seizoen aandacht 27-07-2004
Groenbemesters maken bodem gezonder 27-07-2004
Bietenpulp in diervoeders 2003 Bietenperspulp in de voeding van rundvee 01-07-2004
Bietenpulp in diervoeders 2003 Bietenpulp en methaanproductie in de pens 01-07-2004
Bietenpulp in diervoeders 2003 Toepasbaarheid van bietenpulp in ad libitum-dieten voor zeugen 01-07-2004
Bladvlekkenziekten 2003 Ontwikkelen van een model tot bestrijding van Cercospora beticola in suikerbieten 01-07-2004
Bodem- en bemestingsonderzoek 2003 Effecten grondbewerking 01-07-2004
Bodem- en bemestingsonderzoek 2003 Kalkbemesting 01-07-2004
Bodem- en bemestingsonderzoek 2003 Meststoffenonderzoek 01-07-2004
Bodem- en bemestingsonderzoek 2003 Sporenelementen 01-07-2004
Bodem- en bemestingsonderzoek 2003 Stikstofbehoefte rassen 01-07-2004
Bodemgebonden schimmelziekten 2003 Detectie van Rhizoctonia solani 01-07-2004
Bodemgebonden schimmelziekten 2003 Geïntegreerde bestrijding van Rhizoctonia solani 01-07-2004
Conservering van coproducten 2003 Mycotoxinen van Penicillium roqueforti in bietenperspulpkuilen 01-07-2004
Groeiverloop 2003 Opbrengstprognose 01-07-2004
Het bietenjaar 2003 01-07-2004
IRS Jaarverslag 2003 01-07-2004
Kennisoverdracht 2003 01-07-2004
Kwaliteitsbewaking van coproducten 2003 Samenstelling van Betacal 01-07-2004
Kwaliteitsbewaking van coproducten 2003 Voederwaarde en kwaliteit van coproducten 01-07-2004
Kwaliteitsonderzoek 2003 Beschadigingsgevoeligheid van bieten 01-07-2004
Kwaliteitsonderzoek 2003 Kwaliteitsanalyses van bieten geteeld onder diverse omstandigheden 01-07-2004
Kwaliteitsonderzoek 2003 Onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van geavanceerde analyseapparatuur bij de kwaliteitsbepaling van suikerbieten 01-07-2004
Kwaliteitsonderzoek 2003 Variatie in kwaliteitseigenschappen tussen uiteenlopende rassen 01-07-2004
Mechanisatie 2003 Mechanisatieaspecten bij de onkruidbestrijding 01-07-2004
Mechanisatie 2003 Oogsttechnieken 01-07-2004
Milieukritische stoffen 2003 Milieukritische stoffen in grond 01-07-2004
Milieukritische stoffen 2003 Milieukritische stoffen in het bietengewas 01-07-2004
Nematoden 2003 Beheersing van aaltjes met resistente vanggewassen en bietenrassen 01-07-2004
Nematoden 2003 Het gedrag van rassen met resistentie tegen bietencysteaaltjes bij verschillende besmettingsgraden 01-07-2004
Nematoden 2003 Ontwikkeling en resistentiemanagement van pathotypen van het witte bietencysteaaltje 01-07-2004
Onkruidbestrijding 2003 Chemische onkruidbestrijding 01-07-2004
Rassenonderzoek 2003 Cultuur- en gebruikswaarde 01-07-2004
Schimmels 2003 Chemische bestrijding van bladschimmels 01-07-2004
Teeltonderzoek 2003 Biologische suikerbietenteelt 01-07-2004
Teeltonderzoek 2003 Diagnostiek 01-07-2004
Vinasse 2003 Volarisatie van bietvinasse in de diervoeding 01-07-2004
Virusziekten 2003 Onderzoek naar de oorzaak van gele necrose 01-07-2004
Virusziekten 2003 Resistentiekarakteristiek en mogelijke resistentiedoorbraak van rhizomanieresistente rassen 01-07-2004
Waarschuwingsdiensten 2003 Cercosporawaarschuwingsdienst 01-07-2004
Zaad- en kiemplantbescherming 2003 Beperking schade bodeminsecten 01-07-2004
Zaad- en kiemplantbescherming 2003 Diagnostiek en beheersing van bodemschimmels 01-07-2004
Zaadonderzoek 2003 Beïnvloeding van kieming en opkomst 01-07-2004
Zaadonderzoek 2003 Gewasbeschermingsmiddelen toegevoegd aan ingehuld zaad 01-07-2004
Zaadonderzoek 2003 Verzaaibaarheid 01-07-2004
Uitgekiende herbicidenkeuze levert geld op! 07-05-2004
www.irs.nl meer, makkelijker en nog beter 07-05-2004
Groei van bieten goed te volgen met computer 07-05-2004
Bemesting van suikerbieten blijft aandacht vragen 23-03-2004
Gewasbescherming in 2004 23-03-2004
Granulaten in de bieten: noodzakelijk? 23-03-2004
Duurzame ontwikkeling verankert in de teelt van suikerbieten 11-02-2004
Ziekten in perceel sturen rassenkeus 02-12-2003
Bieten rooien als aardappelen 01-12-2003
Onderhoud zaaimachines belangrijk 01-12-2003
Resistente rassen rukken op 01-12-2003
Beperk schade met goede structuur 07-10-2003
Rekenmodel SUMO voorspelt opbrengst en kwaliteit 12-09-2003
2003 geeft problemen 01-09-2003
Bespaar kosten met goede bietenopslag 01-09-2003
Bietenteelt kan niet zonder meervoudige resistenties 01-09-2003
Onbekende onkruiden duiken op 07-08-2003
Een blik op wortelbrand en slecht groeiende bieten 01-08-2003
Probleem met gele necrose breidt zich uit 01-08-2003
Grote schoonmaak van de bouwvoor 15-07-2003
Ook Nederland gaat naar grotere zaadfractie 03-07-2003
Stikstof is geen wondermiddel tegen gele bieten 03-07-2003
Bietenpulp 2002 Bietenperspulp in de voeding van rundvee 01-07-2003
Bietenpulp 2002 Toepasbaarheid van bietenpulp in ad libitum-diëten voor zeugen 01-07-2003
Bladvlekkenziekten 2002 Chemische bestrijding van bladvlekkenziekten 01-07-2003
Bladvlekkenziekten 2002 Ontwikkelen van een model tot bestrijding van Cercospora beticola in suikerbieten 01-07-2003
Bodem- en bemestingsonderzoek 2002 Kaliumbemesting 01-07-2003
Bodem- en bemestingsonderzoek 2002 Meststoffenonderzoek 01-07-2003
Bodem- en bemestingsonderzoek 2002 Sporenelementen 01-07-2003
Bodem- en bemestingsonderzoek 2002 Stikstofbijbemesting 01-07-2003
Bodemgebonden schimmelziekten 2002 Detectie van Rhizoctonia solani 01-07-2003
Bodemgebonden schimmelziekten 2002 Geïntegreerde bestrijding van Rhizoctonia solani 01-07-2003
Cercosporawaarschuwingsdienst in 2003 actief 01-07-2003
Groeiverloop 2002 Opbrengstprognose 01-07-2003
Het bietenjaar 2002 01-07-2003
IRS Jaarverslag 2002 01-07-2003
Kennisoverdracht 2002 01-07-2003
Kwaliteitsbewaking van coproducten 2002 Samenstelling van Betacal 01-07-2003
Kwaliteitsbewaking van coproducten 2002 Voederwaarde en kwaliteit van coproducten 01-07-2003
Kwaliteitsonderzoek 2002 Beschadigingsgevoeligheid van bieten 01-07-2003
Kwaliteitsonderzoek 2002 Kwaliteitsanalyses van bieten geteeld onder diverse omstandigheden 01-07-2003
Kwaliteitsonderzoek 2002 Onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van geavanceerde analyseapparatuur bij de kwaliteitsbepaling van suikerbieten 01-07-2003
Mechanisatie 2002 Mechanisatieaspecten bij de onkruidbestrijding 01-07-2003
Mechanisatie 2002 Oogsttechnieken 01-07-2003
Milieukritische stoffen 2002 Milieukritische stoffen in gewas en grond 01-07-2003
Nematoden 2002 Beheersing van bietencysteaaltjes en wortelknobbelaaltjes met sporensupensies van antagonisten 01-07-2003
Nematoden 2002 Beheersing van wortelknobbelaaltjes met resistente vanggewassen en bietenrassen 01-07-2003
Nematoden 2002 Het gedrag van rassen met resistentie tegen bietencysteaaltjes bij verschillende besmettingsgraden 01-07-2003
Nematoden 2002 Ontwikkeling en resistentiemanagement van pathotypen van het witte bietencysteaaltje 01-07-2003
Nematoden 2002 Toetsing op en beoordeling van gecombineerde resistentie tegen bietencysteaaltjes en rhizomanie 01-07-2003
Onkruidbestrijding 2002 Chemische onkruidbestrijding 01-07-2003
Rassenonderzoek 2002 Cultuur- en gebruikswaarde van suikerbietenrassen 01-07-2003
Schieters: een gevaar voor de toekomst van de bietenteelt 01-07-2003
Teeltonderzoek 2002 Biologische suikerbietenteelt 01-07-2003
Teeltonderzoek 2002 Diagnostiek 01-07-2003
Tijdig cercospora bestrijden vermindert opbrengstverlies 01-07-2003
Vinasse 2002 Valorisatie van bietvinasse in de diervoeding 01-07-2003
Virusziekten 2002 Resistentiekarakteristiek en mogelijke resistentiedoorbraak van rhizomanieresistente rassen 01-07-2003
Virusziekten 2002 Resistentiekarakteristiek van rhizomanieverwante bodemvirussen (BSBV) 01-07-2003
Vorstbeschermings- en bewaarproeven 2002 Bevriezing tijdens transport 01-07-2003
Waarschuwingsdiensten 2002 Cercospora-waarschuwingsdienst 01-07-2003
Waarschuwingsdiensten 2002 Vergelingsziekte-waarschuwingsdienst 01-07-2003
Zaad- en kiemplantbescherming 2002 Beperking schade bodeminsecten 01-07-2003
Zaad- en kiemplantbescherming 2002 Diagnostiek en beheersing van bodemschimmels 01-07-2003
Zaadonderzoek 2002 Beïnvloeding van kieming en opkomst 01-07-2003
Zaadonderzoek 2002 Gewasbeschermingsmiddelen toegevoegd aan ingehuld zaad 01-07-2003
Zaadonderzoek 2002 Verzaaibaarheid 01-07-2003
Opslag in suikerbieten te lijf met glyfosaat 06-05-2003
Aardappelopslag niet remmen maar volledig bestrijden 01-05-2003
Slecht groeiende bieten niet alleen in Noord-Nederland 01-05-2003
Nieuws bij de gewasbescherming in suikerbieten in 2003 01-03-2003
Vroeg zaaien levert veel geld op 01-03-2003
Sterke ontwikkeling van de bietenteelt de laatste vijftig jaar 01-01-2003
Bieten beter bestand tegen belagers; Rassenlijst 2003: meer suikerbieten met meervoudige resistenties 17-12-2002
Conclusie IRS themamiddag over diervoeding: bietenpulp bewijst zich als volwaardig veevoeder 01-12-2002
Verbeter het teeltrendement met rassenkeuze en areaalplanning 01-12-2002
Nieuwe herbiciden en toepassingen in suikerbieten 04-09-2002
Bieten rooien: reduceer tarra, maar let ook op beschadiging 01-09-2002
Gewasbescherming 2002 in vogelvlucht 01-09-2002
Verdien veel geld met goede bietenopslag 01-09-2002
Voordeel precisielandbouw nog niet haalbaar in bieten 01-09-2002
Bietenpulp 2001 Bietenpulp in de voeding van pluimvee 01-07-2002
Bietenpulp 2001 Bietenpulp in de voeding van rundvee 01-07-2002
Bietenpulp 2001 Een ad libitum te verstrekken voer op basis van perspulp aan dragende zeugen 01-07-2002
Bietenpulp 2001 Gemechaniseerd voeren van perspulp aan varkens 01-07-2002
Bietenpulp 2001 Perspulp in de voeding van varkens: het effect op voor de afzet relevante maatschappelijke eisen aan eindproduct en diergezondheid 01-07-2002
Bladvlekkenziekten 2001 Ontwikkelen van een model tot bestrijding van Cercospora beticola in suikerbieten 01-07-2002
Blijf alert op cercospora 01-07-2002
Bodem- en bemestingsonderzoek 2001 Kaliumbemesting 01-07-2002
Bodem- en bemestingsonderzoek 2001 Meststoffenonderzoek 01-07-2002
Bodem- en bemestingsonderzoek 2001 Sporenelementen 01-07-2002
Bodem- en bemestingsonderzoek 2001 Stikstofbijbemesting 01-07-2002
Bodemgebonden schimmelziekten 2001 Geïntegreerde bestrijding van Rhizoctonia solani 01-07-2002
Bodemgebonden schimmelziekten 2001 Identificatie en detectie van Rhizoctonia solani 01-07-2002
Conservering 2001 Conserveringsaspecten van bietenperspulp 01-07-2002
Groeiverloop 2001 Opbrengstprognose 01-07-2002
Groenbemesters tegen bodemschimmels en aaltjes 01-07-2002
Het bietenjaar 2001 01-07-2002
IRS Jaarverslag 2001 01-07-2002
Kennisoverdracht 2001 01-07-2002
Kwaliteitsbepaling van nevenproducten 2001 Voederwaarde en kwaliteit van nevenproducten 01-07-2002
Kwaliteitsbewaking van nevenproducten 2001 Samenstelling van Betacal 01-07-2002
Kwaliteitsonderzoek 2001 Beschadigingsgevoeligheid van bieten 01-07-2002
Kwaliteitsonderzoek 2001 Kwaliteitsanalyses van bieten geteeld onder diverse omstandigheden 01-07-2002
Kwaliteitsonderzoek 2001 Onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van geavanceerde analyseapparatuur bij de kwaliteitsbepaling van suikerbieten 01-07-2002
'Leven met bodemziekten en plagen' 01-07-2002
Mechanisatie 2001 Mechanisatieaspecten bij de onkruidbestrijding 01-07-2002
Mechanisatie 2001 Oogsttechnieken 01-07-2002
Nematoden 2001 Beheersing van bietencysteaaltjes en wortelknobbelaaltjes met sporensuspensies van antagonisten 01-07-2002
Nematoden 2001 Beheersing van wortelknobbelaaltjes met resistente vanggewassen en bietenrassen 01-07-2002
Nematoden 2001 Het gedrag van rassen met resistentie tegen bietencysteaaltjes bij verschillende besmettingsgraden 01-07-2002
Nematoden 2001 Toetsing op en beoordeling van gecombineerde resistentie tegen bietencysteaaltjes en rhizomanie 01-07-2002
Onkruidbestrijding 2001 Chemische onkruidbestrijding 01-07-2002
Rassenonderzoek 2001 Cultuur- en gebruikswaarde van suikerbietenrassen 01-07-2002
Teeltonderzoek 2001 Biologische suikerbietenteelt 01-07-2002
Teeltonderzoek 2001 Diagnostiek 01-07-2002
Vinasse 2001 Valorisatie van bietvinasse in de diervoeding 01-07-2002
Virusziekten 2001 Resistentie tegen bietenrhizomanie en verwante virussen 01-07-2002
Waarschuwingsdiensten 2001 Cercospora-waarschuwingsdienst 01-07-2002
Waarschuwingsdiensten 2001 Vergelingsziekte-waarschuwingsdienst 01-07-2002
Zaad- en kiemplantbescherming 2001 Beheersing van bodemschimmels 01-07-2002
Zaadonderzoek 2001 Beïnvloeding van kieming en opkomst 01-07-2002
Zaadonderzoek 2001 Gewasbeschermings-middelen toegevoegd aan ingehuld zaad 01-07-2002
Zaadonderzoek 2001 Verzaaibaarheid 01-07-2002
Gele necrose; een nieuwe naam voor een onbekende ziekte 01-05-2002
Herkenning ziekten en plagen op www.irs.nl 01-05-2002
Leest u IRS-Informatie? 01-05-2002
Overdaad schaadt, ook bij zaaibedbereiding 26-03-2002
Betakwik vroeger en nu 01-03-2002
De voedingsbron voor suikerbieten 01-03-2002
Diagnostiek: heeft u afwijkende gewasgroei? 01-03-2002
Een goed begin..... 01-03-2002
Veranderingen gewasbescherming in 2002 01-03-2002
Werk het hele (voor)jaar aan tarrareductie! 01-03-2002
Veel keus in Rassenlijst 2002 11-12-2001
Nieuwe bodemziekte breidt zich uit 01-12-2001
Rassen voor 2002 weer een sprong voorwaarts 01-12-2001
Rooidemonstratie: axiaalrollen en meer capaciteit 01-12-2001
Bietencysteaaltjes: regelmatige bemonstering is basis beheersing 01-09-2001
Wat kunnen bieten met resistentie tegen bietencysteaaltjes en rhizomanie 01-09-2001
Werk het hele jaar aan tarrareductie! 01-09-2001
Ziekten en plagen zichtbaar in 2001 01-09-2001
Belaagde bieten gebaat bij gele mosterd en rammenas 24-07-2001
Veel ziekten en plagen zichtbaar in suikerbieten 24-07-2001
Bietenpulp 2000 Bietenpulp in de voeding van pluimvee 01-07-2001
Bietenpulp 2000 Een ad libitum te verstrekken voer op basis van perspulp aan dragende zeugen 01-07-2001
Bietenpulp 2000 Gemechaniseerd voeren van perspulp aan varkens 01-07-2001
Bietenpulp 2000 Het verminderen van de hardheid van pulpbrokjes 01-07-2001
Bietenpulp 2000 Perspulp in de voeding van varkens: het effect op voor de afzet relevante maatschappelijke eisen aan eindproduct en diergezondheid 01-07-2001
Bietenpulp 2000 Toepassen van suikerbietenpulp in voeders voor zeugen tijdens dracht en lactatie 01-07-2001
Bladvlekkenziekten 2000 Bestrijding van ramularia 01-07-2001
Bladvlekkenziekten 2000 Ontwikkelen van een model tot bestrijding van Cercospora beticola in suikerbieten 01-07-2001
Bodem- en bemestingsonderzoek 2000 Kaliumbemesting 01-07-2001
Bodem- en bemestingsonderzoek 2000 Meststoffenonderzoek 01-07-2001
Bodem- en bemestingsonderzoek 2000 Stikstofbijmesting 01-07-2001
Bodemgebonden schimmelziekten 2000 Beheersen van Rhizoctonia solani met resistente rassen, fungiciden, vanggewassen en antagonsiten 01-07-2001
Bodemgebonden schimmelziekten 2000 Identificatie en detectie van Rhizoctonia solani 01-07-2001
Cercospora vergt waakzaamheid 01-07-2001
Conservering 2000 Conserveringsaspecten van bietenperspulp 01-07-2001
Groeiverloop 2000 Opbrengstprognose 01-07-2001
Groenbemesters belangrijk voor uw grond! 01-07-2001
Het bietenjaar 2000 01-07-2001
IRS Jaarverslag 2000 01-07-2001
Kwaliteitsbewaking van nevenproducten 2000 Samenstelling van Betacal 01-07-2001
Kwaliteitsbewaking van nevenproducten 2000 Voederwaarde en kwaliteit van nevenproducten 01-07-2001
Kwaliteitsonderzoek 2000 Beschadigingsgevoeligheid van bieten 01-07-2001
Kwaliteitsonderzoek 2000 Kwaliteitsanalyses van bieten geteeld onder diverse omstandigheden 01-07-2001
Kwaliteitsonderzoek 2000 Onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van geavanceerde analyseapparatuur bij de kwaliteitsbepaling van suikerbieten 01-07-2001
Mechanisatie 2000 Mechanisatieaspecten bij de onkruidbestrijding 01-07-2001
Mechanisatie 2000 Oogsttechnieken 01-07-2001
Mechanisatie 2000 Voorjaarsmechanisatie 01-07-2001
Milieukritische stoffen 2000 Aanwezigheid en aan- afvoer van milieukritische stoffen bij akkerbouwgronden 01-07-2001
Milieukritische stoffen 2000 Residuen van gewasbeschermingsmiddelen in gewas en grond 01-07-2001
Milieukritische stoffen 2001 Milieukritische stoffen in gewas en grond 01-07-2001
Nematoden 2000 Beheersing van bietencysteaaltjes en wortelknobbelaaltjes met sporensuspensies van antagonsiten 01-07-2001
Nematoden 2000 Beheersing van wortelknobbelaaltjes met resistente vanggewassen en bietenrassen 01-07-2001
Nematoden 2000 Het gedrag van rassen met resistentie tegen bietencysteaaltjes bij verschillende besmettingsgraden 01-07-2001
Nematoden 2000 Toetsing op en beoordeling van gecombineerde resistentie tegen bietencysteaaltjes en rhizomanie 01-07-2001
Onkruidbestrijding 2000 Chemische onkruidbestrijding 01-07-2001
Rassenonderzoek 2000 Cultuur- en gebruikswaarde van suikerbietenrassen 01-07-2001
Teeltonderzoek 2000 Biologische suikerbietenteelt 01-07-2001
Teeltonderzoek 2000 Diagnostiek 01-07-2001
Teeltonderzoek 2000 Invloed van rastype en plantaantal op interne en externe kwaliteit van suikerbieten 01-07-2001
Vinasse 2000 Valorisatie van bietvinasse in de diervoeding 01-07-2001
Virusziekten 2000 Resistentie tegen bietenrhizomanie en verwante virussen 01-07-2001
Virusziekten 2000 Vergelingsziekte-waarschuwingdienst 01-07-2001
Waarschuwingsdiensten 2000 Cercospora-waarschuwingsdienst 01-07-2001
Zaad- en kiemplantbescherming 2000 Beheersing van bodemschimmels 01-07-2001
Zaadonderzoek 2000 Beïnvloeding van kieming en opkomst 01-07-2001
Zaadonderzoek 2000 Gewasbeschermings-middelen toegevoegd aan ingehuld zaad 01-07-2001
Zaadonderzoek 2000 Verzaaibaarheid 01-07-2001
Plantbiet blijft onkruid en bietenkever de baas 26-06-2001
'Nieuwe' ziekten in suikerbieten 01-06-2001
Hebben suikerbieten extra voeding nodig? 15-05-2001
Een schat aan informatie 01-05-2001
Goede bestrijding begint bij juiste diagnose 01-05-2001
IRS: een uniek instituut 01-05-2001
Optimaliseren van MLHD-methode 24-04-2001
Bodemschimmels in opmars bij bieten op zand 17-04-2001
Aandacht voor bemesting in 2001 01-03-2001
De meest actuele (teelt) informatie 01-03-2001
Verzaaibaarheidsprobleem opgelost 01-03-2001
Wat is optimale plantaantal? 01-03-2001
Bieten schoongespoeld op de vrachtauto 10-02-2001
Zeven nieuwe suikerbietenrassen op de Rassenlijst 05-12-2000
Mooie hoop houdt suikergehalte op peil 24-10-2000
Suikerbieten puntgaaf aan de hoop 26-09-2000
Computer voorspelt goede bietenoogst 01-08-2000
Groene braak houdt bieten gezond 01-08-2000
Bietenpulponderzoek 1999 Een ad libitum te verstrekken voer op basis van perspulp aan dragende zeugen 01-07-2000
Bietenpulponderzoek 1999 Gemechaniseerd voeren van perspulp aan varkens 01-07-2000
Bietenpulponderzoek 1999 Het verminderen van de hardheid van pulpbrokjes 01-07-2000
Bietenpulponderzoek 1999 Invloed van bietenpulp op de darmgezondheid van biggen 01-07-2000
Bietenpulponderzoek 1999 Perspulp in de voeding van varkens 01-07-2000
Bietenpulponderzoek 1999 Perspulp in de voeding van varkens: het effect op voor de afzet relevante maatschappelijke eisen aan eindproduct en diergezondheid 01-07-2000
Bietenpulponderzoek 1999 Toepassen van bietenpulp in voeders voor zeugen tijdens dracht en lactatie 01-07-2000
Bladvlekkenziekten 1999 Bestrijding van cercospora en ramularia 01-07-2000
Bladvlekkenziekten 1999 Ontwikkelen van een model tot bestrijding van Cercospora beticola in suikerbieten 01-07-2000
Bodem- en bemestingsonderzoek 1999 Bestrijding van winderosie 01-07-2000
Bodem- en bemestingsonderzoek 1999 Kaliumbemesting 01-07-2000
Bodem- en bemestingsonderzoek 1999 Meststoffenonderzoek 01-07-2000
Bodem- en bemestingsonderzoek 1999 Natrium- en magnesiumbemesting op zandgrond 01-07-2000
Bodem- en bemestingsonderzoek 1999 Stikstofbijbemesting 01-07-2000
Bodemgebonden schimmelziekten 1999 Beheersen van Rhizoctonia solani met resistente rassen, fungiciden, vanggewassen en antagonisten 01-07-2000
Bodemgebonden schimmelziekten 1999 Identificatie en detectie van Rhizoctonia solani 01-07-2000
Groeiverloop 1999 Opbrengstprognose 01-07-2000
Het bietenjaar 1999 01-07-2000
IRS Jaarverslag 1999 01-07-2000
Kwaliteitsbewaking van nevenproducten 1999 Onderzoek naar voederwaarde en kwaliteit van nevenproducten 01-07-2000
Kwaliteitsbewaking van nevenproducten 1999 Onderzoek naar voederwaarde en kwaliteit van nevenproducten 01-07-2000
Kwaliteitsbewaking van nevenproducten 1999 Samenstelling van Betacal 01-07-2000
Kwaliteitsonderzoek 1999 Beschadigingsgevoeligheid van bieten 01-07-2000
Kwaliteitsonderzoek 1999 Kwaliteitsanalyses van bieten geteeld onder diverse omstandigheden 01-07-2000
Kwaliteitsonderzoek 1999 Mogelijkheden van nabij-infraroodapparatuur (NIR) bij de kwaliteitsbepaling van suikerbieten 01-07-2000
Mechanisatie 1999 Onderzoek oogsttechnieken 01-07-2000
Mechanisatie 1999 Voorjaarsmechanisatie 01-07-2000
Milieukritische stoffen 1999 Aanwezigheid en de aan- en afvoer van milieukritische stoffen bij akkerbouwgronden 01-07-2000
Milieukritische stoffen 1999 Residuen van gewasbeschermingsmiddelen in gewas en grond 01-07-2000
Nematoden 1999 Chemische bestrijding 01-07-2000
Nematoden 1999 Geïntegreerde bestrijding met inbegrip van braaklegging 01-07-2000
Nematoden 1999 Het gedrag van rassen met resistentie tegen bietencysteaaltjes bij verschillende besmettingsgraden 01-07-2000
Nematoden 1999 Toetsing op en beoordeling van gecombineerde resistentie tegen bietencysteaaltjes en rhizomanie 01-07-2000
Onkruidbestrijdingsonderzoek 1999 Chemische onkruidbestrijding 01-07-2000
Rassenonderzoek 1999 Onderzoek naar de gebruikswaarde van suikerbietenrassen 01-07-2000
Teeltonderzoek 1999 Biologische suikerbietenteelt 01-07-2000
Teeltonderzoek 1999 Diagnostiek 01-07-2000
Teeltonderzoek 1999 Invloed van rastype en plantaantal op interne en externe kwaliteit van suikerbieten 01-07-2000
Vinasse-onderzoek 1999 Valorisatie van bietvinasse in de diervoeding 01-07-2000
Virusziekten 1999 Additionele bescherming tegen vergelingsziekte 01-07-2000
Virusziekten 1999 De vergelingsziektewaarschuwingsdienst 01-07-2000
Virusziekten 1999 Toetsing op resistentie en tolerantie tegen rhizomanie 01-07-2000
Vorstbescherming- en bewaarproeven 1999 Effecten van afdekmaterialen en -methoden 01-07-2000
Zaad- en kiemplantbescherming 1999 Beheersing van bodemschimmels 01-07-2000
Zaad- en kiemplantbescherming 1999 Het voorkomen van vraatschade door bosmuizen 01-07-2000
Zaad- en kiemplantbescherming 1999 Kiemplantbescherming door toevoegingen aan pillenzaad 01-07-2000
Zaadonderzoek 1999 Gewasbeschermingsmiddelen toegevoegd aan ingehuld zaad 01-07-2000
Zaadonderzoek 1999 Verzaaibaarheid 01-07-2000
Zaadonderzoek 1999 Voorspelling en beïnvloeding van kieming en opkomst 01-07-2000
Rhizoctonia in bieten; nu besmetting herkennen, straks maatregelen nemen 20-06-2000
Niet ieder vlekje vraagt om bestrijding 18-06-2000
Beperk volgend jaar rhizoctoniarot in suikerbieten 12-05-2000
Beperk de verdichtingen tot de bouwvoor 07-04-2000
Precisiezaaimachine vergt precisieonderhoud 29-02-2000


02-08-2012
Nieuwe IRS-website
02-08-2012
IRS 9 augustus onbereikbaar
01-08-2012
Bekalken is basis voor goede groei
30-07-2012
Werken aan volledig geintegreerde gewasbescherming
21-06-2012
Film: Emelten een probleem in suikerbieten
19-06-2012
IRS jaarverslag 2011
 

©2019 Stichting IRS, alle rechten voorbehouden.