IRS Logo - Home
 
HomeNieuwsBetakwik is een teeltbegeleidingsprogramma voor suikerbietenBetatip bevat handleidingen voor de suikerbietenteeltPublicatiesOver IRSLinksVraagbaakStudiegroepenEnglish version

Hoe werkt dit?
Bladschimmel
situatie
Follow IRS_suikerbiet on Twitter  Openen >>
Overzicht publicaties

Publicaties: presentaties Datum
Actualiteiten 08-12-2011
Bewaring, onderzoeksresultaten en ontwikkelingen 08-12-2011
Duurzame bietenteelt, waar gaat het naar toe? 08-12-2011
Effect van groenbemesters en bietencysteaaltjesresistente rassen op schade en vermeerdering van het geel bietencysteaaltje 08-12-2011
Herkennen van stengelaaltjes in bieten en het beperken van schade 08-12-2011
Rassenkeuze: opbrengstzekerheid staat voorop 08-12-2011
Rhizomanie, opnieuw een bedreiging! 08-12-2011
Sociale media, wat doen we ermee? 08-12-2011
Perfecte oogstkwaliteit - de machinist maakt een wereld van verschil 31-08-2011
Actualiteiten 09-12-2010
Bieten bewaren (g)een koud kunstje 09-12-2010
Opmerkelijke problemen en ziekten en plagen 09-12-2010
Opname van nutriënten door het gewas 09-12-2010
Rassenkeuze, schieters en resistentieniveau 09-12-2010
Rhizoctonia vroege en late aantasting 09-12-2010
SUSY kosteneffectiviteit in de onkruidbestrijding 09-12-2010
Rassenkeuze wat zijn de afwegingen? 09-12-2009
Speciaal pillenzaad en toch een bespuiting? 09-12-2009
Witte bietencysteaaltjes aanpakken! 09-12-2009
Rhizoctoniaschade voorkomen 09-12-2009
Actualiteiten 09-12-2009
Hebben bieten meer stikstof nodig? 09-12-2009
Een hogere opbrengst, toeval of maakbaar? 09-12-2009
Preventieve aanpak emelten 09-12-2009
Vele kleuren geel in bieten 09-12-2009
IRS presentatie 18-02-2009
Gele necrose 12-12-2008
Verbetering rendement suikerbietenteelt 12-12-2008
Grond is uw kapitaal 12-12-2008
Vroege zaai en schieters 12-12-2008
Onkruidbestrijding 12-12-2008
Actualiteiten 12-12-2008
Bemesting 12-12-2008
Diagnostiek 12-12-2008
Bladschimmels 12-12-2008
Langdurige bewaring 12-12-2008
Rassenkeuze 2009 12-12-2008
3 x 15 is mogelijk 31-03-2008
Actualiteiten 10-12-2007
Bemesting 10-12-2007
Bodem onder goede opbrengsten 10-12-2007
Verbetering rendement suikerbietenteelt 10-12-2007
Koppen/rooien/bewaring 10-12-2007
Bladschimmels 10-12-2007
Ziekten en plagen 10-12-2007
Onkruidbestrijding 10-12-2007
Rassenkeuze 2008 10-12-2007
Suikerbieten - nieuwe grenzen in opbrengsten 13-06-2007
Project verbetering rendement suikerbietenteelt 13-06-2007
Rassenkeuze 08-12-2006
Actualiteiten 08-12-2006
Werking kalk- en calciummeststoffen 08-12-2006
Project 'Geďntegreerde aanpak bladschimmels in suikerbieten' 08-12-2006
Vroeg zaaien en optimale zaaiafstand 08-12-2006
Inzendingen diagnostiek 2006 08-12-2006
Verbetering rendement suikerbietenteelt 08-12-2006
Actualiteiten 12-09-2006
Bladschimmels in suikerbieten 12-09-2006
Project ‘Geďntegreerde aanpak bladschimmels in suikerbieten’ 05-09-2006
Aandachtspunten bij de bewaring van suikerbieten 05-09-2006
Nieuw kopadvies voor suikerbieten 05-09-2006
Technische richtlijnen ter preventie van schadelijke bodemverdichting 16-03-2006
Gaucho of Cruiser in pillenzaad 14-12-2005
Actualiteiten 14-12-2005
Bekalking en het nieuwe mestbeleid 14-12-2005
Teeltmonitoring voor verbetering rendement 14-12-2005
Rassenlijst 2006 en Rassenonderzoek 14-12-2005
Rhizoctonia beheersbaar? 14-12-2005
Monitoring en beheersing bietencysteaaltjes 14-12-2005
Trichodorideaaltjes: beheersbaar? 14-12-2005
Verlagen oogstkosten door betere benutting machines 02-09-2005
Nederlandse bietenteelt … waar liggen kansen 31-08-2005
(Langdurige) bewaring van suikerbieten 31-08-2005
De hervormingen van de EU marktordening voor suiker; de stand van zaken 31-08-2005
Just-in-time-overdracht gewasbeschermingskennis in de suikerbietenteelt 29-04-2005
Ervaringen bietencysteaaltjesresistente rassen 01-02-2005
Gele necrose 01-02-2005
Beheersing rhizoctonia 01-02-2005
Centium en aardappelopslag 01-02-2005
Van cercosporawaarschuwingsdienst naar bladschimmelwaarschuwingsdienst 01-02-2005
Gewasbescherming 01-02-2005
Betakwik en andere on line-toepassingen 01-02-2005
Bietenteelt na 2006 01-02-2005
Kalkbemesting 01-02-2005
Rassen en N-bemesting 01-02-2005
Diagnostiek 01-02-2005
Schieters in 2004 11-01-2005
Evaluatie omschakeling van C- naar D-zaad 17-12-2004
Rassenonderzoek 2004 en rassenkeuze 2005 17-12-2004
Duurzame ontwikkeling verankert in de teelt van suikerbieten 11-02-2004
Rekenmodel SUMO voorspelt opbrengst en kwaliteit 12-09-2003


02-08-2012
Nieuwe IRS-website
02-08-2012
IRS 9 augustus onbereikbaar
01-08-2012
Bekalken is basis voor goede groei
30-07-2012
Werken aan volledig geintegreerde gewasbescherming
21-06-2012
Film: Emelten een probleem in suikerbieten
19-06-2012
IRS jaarverslag 2011
 

©2019 Stichting IRS, alle rechten voorbehouden.