IRS Logo - Home
 
HomeNieuwsBetakwik is een teeltbegeleidingsprogramma voor suikerbietenBetatip bevatáhandleidingen voor de suikerbietenteeltPublicatiesOver IRSLinksVraagbaakStudiegroepenEnglish version

Hoe werkt dit?
Bladschimmel
situatie
Follow IRS_suikerbiet on Twitter  Openen >>
Overzicht publicaties

Publicaties: algemeen Datum
Film: Emelten een probleem in suikerbieten 21-06-2012
IRS jaarverslag 2011 19-06-2012
Interactie tussen diverse aaltjessoorten en Verticillium in suikerbieten 19-06-2012
De teelt van suikerbieten voor vergisting 23-05-2012
Verspreiding van witte bietencysteaaltjes (Heterodera schachtii) en gele bietencysteaaltjes (Heterodera betae) in Nederland 04-04-2012
Duurzaamheid teelt van suikerbieten voor covergisting 01-12-2011
Suikerbieten als tussenteelt voor vergisting 01-12-2011
Onderzoek verbetering rendement suikerbieten 16-11-2011
Onderzoek naar de invloed van stikstof op bladvlekkenziekten 10-11-2011
Cursus Herkennen en tellen van bladluizen in suikerbieten 09-06-2011
Onderzoek naar effect van bietenrassen en gebruik van granulaat op aantasting van suikerbieten door het stengelaaltje Ditylenchus dipsaci in 2006 18-05-2011
IRS Jaarverslag 2010 09-05-2011
Bladschimmelwaarschuwingsdienst 2010 04-05-2011
Handige tips voor bewaring 29-09-2010
Film: Rooidemonstratie suikerbieten 1995 01-09-2010
Film: Promofilm Beet Europe 01-09-2010
Film: Rooidemonstratie suikerbieten 1999 01-09-2010
Film: Schieters en onkruidbieten in suikerbieten 22-07-2010
Film: van biet tot gehalte 06-07-2010
IRS Jaarverslag 2009 18-05-2010
Bladschimmelwaarschuwingsdienst 2009 18-05-2010
Onkruidbestrijdingsonderzoek suikerbieten 2009 07-04-2010
Film: Analyse van gepilleerd bietenzaad 23-03-2010
Biomassaproductie en nutriŰntenafvoer door suikerbietenwortel en -loof 23-02-2010
Film: Haal meer uit banden 27-10-2009
Waardplantrelaties geel bietencysteaaltjes voor groenbemesters 09-06-2009
IRS Jaarverslag 2008 18-05-2009
Bladschimmelwaarschuwingsdienst 2008 18-05-2009
De invloed van een zwavelbemesting op de opbrengst en kwaliteit van suikerbieten 14-04-2009
Gescheurde bieten in campagne 2008 30-03-2009
Onkruidbestrijdingsonderzoek 2008 18-12-2008
Energie- en broeikasgasbalans voor enkele opties van energieproductie uit suikerbiet en bietenblad 17-09-2008
IRS Jaarverslag 2007 27-05-2008
Bladschimmelwaarschuwingsdienst 2007 27-05-2008
Langdurige bewaring van suikerbieten voor vergisting 15-05-2008
Effecten van rooitijdstippen en bewaarperiode op de opbrengst en kwaliteit van suikerbieten 15-05-2008
Verslag onkruidbestrijdingsonderzoek 2007 18-12-2007
IRS Jaarverslag 2006 26-06-2007
Bladschimmelwaarschuwingsdienst 2006 26-06-2007
Het effect van een niet-kerende hoofdgrondbewerking op de opbrengst en interne kwaliteit van suikerbieten 13-02-2007
Onderzoek naar mogelijke verschillen in stikstofbehoefte tussen suikerbietenrassen 13-02-2007
Bladschimmelwaarschuwingsdienst 2005 22-06-2006
IRS Jaarverslag 2005 22-06-2006
Cercosporawaarschuwingsdienst 2004 02-06-2006
Onderzoek biologische onkruidbestrijding in suikerbieten 2005 30-03-2006
Onderzoek bestrijding mangaangebrek bij suikerbieten (2000 tot en met 2004) 17-01-2006
IRS Jaarverslag 2004 02-06-2005
Bietenpulp in diervoeders 2003 Bietenperspulp in de voeding van rundvee 01-07-2004
Bietenpulp in diervoeders 2003 Bietenpulp en methaanproductie in de pens 01-07-2004
Bietenpulp in diervoeders 2003 Toepasbaarheid van bietenpulp in ad libitum-dieten voor zeugen 01-07-2004
Bladvlekkenziekten 2003 Ontwikkelen van een model tot bestrijding van Cercospora beticola in suikerbieten 01-07-2004
Bodem- en bemestingsonderzoek 2003 Effecten grondbewerking 01-07-2004
Bodem- en bemestingsonderzoek 2003 Kalkbemesting 01-07-2004
Bodem- en bemestingsonderzoek 2003 Meststoffenonderzoek 01-07-2004
Bodem- en bemestingsonderzoek 2003 Sporenelementen 01-07-2004
Bodem- en bemestingsonderzoek 2003 Stikstofbehoefte rassen 01-07-2004
Bodemgebonden schimmelziekten 2003 Detectie van Rhizoctonia solani 01-07-2004
Bodemgebonden schimmelziekten 2003 Ge´ntegreerde bestrijding van Rhizoctonia solani 01-07-2004
Conservering van coproducten 2003 Mycotoxinen van Penicillium roqueforti in bietenperspulpkuilen 01-07-2004
Groeiverloop 2003 Opbrengstprognose 01-07-2004
Het bietenjaar 2003 01-07-2004
IRS Jaarverslag 2003 01-07-2004
Kennisoverdracht 2003 01-07-2004
Kwaliteitsbewaking van coproducten 2003 Samenstelling van Betacal 01-07-2004
Kwaliteitsbewaking van coproducten 2003 Voederwaarde en kwaliteit van coproducten 01-07-2004
Kwaliteitsonderzoek 2003 Beschadigingsgevoeligheid van bieten 01-07-2004
Kwaliteitsonderzoek 2003 Kwaliteitsanalyses van bieten geteeld onder diverse omstandigheden 01-07-2004
Kwaliteitsonderzoek 2003 Onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van geavanceerde analyseapparatuur bij de kwaliteitsbepaling van suikerbieten 01-07-2004
Kwaliteitsonderzoek 2003 Variatie in kwaliteitseigenschappen tussen uiteenlopende rassen 01-07-2004
Mechanisatie 2003 Mechanisatieaspecten bij de onkruidbestrijding 01-07-2004
Mechanisatie 2003 Oogsttechnieken 01-07-2004
Milieukritische stoffen 2003 Milieukritische stoffen in grond 01-07-2004
Milieukritische stoffen 2003 Milieukritische stoffen in het bietengewas 01-07-2004
Nematoden 2003 Beheersing van aaltjes met resistente vanggewassen en bietenrassen 01-07-2004
Nematoden 2003 Het gedrag van rassen met resistentie tegen bietencysteaaltjes bij verschillende besmettingsgraden 01-07-2004
Nematoden 2003 Ontwikkeling en resistentiemanagement van pathotypen van het witte bietencysteaaltje 01-07-2004
Onkruidbestrijding 2003 Chemische onkruidbestrijding 01-07-2004
Rassenonderzoek 2003 Cultuur- en gebruikswaarde 01-07-2004
Schimmels 2003 Chemische bestrijding van bladschimmels 01-07-2004
Teeltonderzoek 2003 Biologische suikerbietenteelt 01-07-2004
Teeltonderzoek 2003 Diagnostiek 01-07-2004
Vinasse 2003 Volarisatie van bietvinasse in de diervoeding 01-07-2004
Virusziekten 2003 Onderzoek naar de oorzaak van gele necrose 01-07-2004
Virusziekten 2003 Resistentiekarakteristiek en mogelijke resistentiedoorbraak van rhizomanieresistente rassen 01-07-2004
Waarschuwingsdiensten 2003 Cercosporawaarschuwingsdienst 01-07-2004
Zaad- en kiemplantbescherming 2003 Beperking schade bodeminsecten 01-07-2004
Zaad- en kiemplantbescherming 2003 Diagnostiek en beheersing van bodemschimmels 01-07-2004
Zaadonderzoek 2003 Be´nvloeding van kieming en opkomst 01-07-2004
Zaadonderzoek 2003 Gewasbeschermingsmiddelen toegevoegd aan ingehuld zaad 01-07-2004
Zaadonderzoek 2003 Verzaaibaarheid 01-07-2004
Bietenpulp 2002 Bietenperspulp in de voeding van rundvee 01-07-2003
Bietenpulp 2002 Toepasbaarheid van bietenpulp in ad libitum-diŰten voor zeugen 01-07-2003
Bladvlekkenziekten 2002 Chemische bestrijding van bladvlekkenziekten 01-07-2003
Bladvlekkenziekten 2002 Ontwikkelen van een model tot bestrijding van Cercospora beticola in suikerbieten 01-07-2003
Bodem- en bemestingsonderzoek 2002 Kaliumbemesting 01-07-2003
Bodem- en bemestingsonderzoek 2002 Meststoffenonderzoek 01-07-2003
Bodem- en bemestingsonderzoek 2002 Sporenelementen 01-07-2003
Bodem- en bemestingsonderzoek 2002 Stikstofbijbemesting 01-07-2003
Bodemgebonden schimmelziekten 2002 Detectie van Rhizoctonia solani 01-07-2003
Bodemgebonden schimmelziekten 2002 Ge´ntegreerde bestrijding van Rhizoctonia solani 01-07-2003
Groeiverloop 2002 Opbrengstprognose 01-07-2003
Het bietenjaar 2002 01-07-2003
IRS Jaarverslag 2002 01-07-2003
Kennisoverdracht 2002 01-07-2003
Kwaliteitsbewaking van coproducten 2002 Samenstelling van Betacal 01-07-2003
Kwaliteitsbewaking van coproducten 2002 Voederwaarde en kwaliteit van coproducten 01-07-2003
Kwaliteitsonderzoek 2002 Beschadigingsgevoeligheid van bieten 01-07-2003
Kwaliteitsonderzoek 2002 Kwaliteitsanalyses van bieten geteeld onder diverse omstandigheden 01-07-2003
Kwaliteitsonderzoek 2002 Onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van geavanceerde analyseapparatuur bij de kwaliteitsbepaling van suikerbieten 01-07-2003
Mechanisatie 2002 Mechanisatieaspecten bij de onkruidbestrijding 01-07-2003
Mechanisatie 2002 Oogsttechnieken 01-07-2003
Milieukritische stoffen 2002 Milieukritische stoffen in gewas en grond 01-07-2003
Nematoden 2002 Beheersing van bietencysteaaltjes en wortelknobbelaaltjes met sporensupensies van antagonisten 01-07-2003
Nematoden 2002 Beheersing van wortelknobbelaaltjes met resistente vanggewassen en bietenrassen 01-07-2003
Nematoden 2002 Het gedrag van rassen met resistentie tegen bietencysteaaltjes bij verschillende besmettingsgraden 01-07-2003
Nematoden 2002 Ontwikkeling en resistentiemanagement van pathotypen van het witte bietencysteaaltje 01-07-2003
Nematoden 2002 Toetsing op en beoordeling van gecombineerde resistentie tegen bietencysteaaltjes en rhizomanie 01-07-2003
Onkruidbestrijding 2002 Chemische onkruidbestrijding 01-07-2003
Rassenonderzoek 2002 Cultuur- en gebruikswaarde van suikerbietenrassen 01-07-2003
Teeltonderzoek 2002 Biologische suikerbietenteelt 01-07-2003
Teeltonderzoek 2002 Diagnostiek 01-07-2003
Vinasse 2002 Valorisatie van bietvinasse in de diervoeding 01-07-2003
Virusziekten 2002 Resistentiekarakteristiek en mogelijke resistentiedoorbraak van rhizomanieresistente rassen 01-07-2003
Virusziekten 2002 Resistentiekarakteristiek van rhizomanieverwante bodemvirussen (BSBV) 01-07-2003
Vorstbeschermings- en bewaarproeven 2002 Bevriezing tijdens transport 01-07-2003
Waarschuwingsdiensten 2002 Cercospora-waarschuwingsdienst 01-07-2003
Waarschuwingsdiensten 2002 Vergelingsziekte-waarschuwingsdienst 01-07-2003
Zaad- en kiemplantbescherming 2002 Beperking schade bodeminsecten 01-07-2003
Zaad- en kiemplantbescherming 2002 Diagnostiek en beheersing van bodemschimmels 01-07-2003
Zaadonderzoek 2002 Be´nvloeding van kieming en opkomst 01-07-2003
Zaadonderzoek 2002 Gewasbeschermingsmiddelen toegevoegd aan ingehuld zaad 01-07-2003
Zaadonderzoek 2002 Verzaaibaarheid 01-07-2003
Bietenpulp 2001 Bietenpulp in de voeding van pluimvee 01-07-2002
Bietenpulp 2001 Bietenpulp in de voeding van rundvee 01-07-2002
Bietenpulp 2001 Een ad libitum te verstrekken voer op basis van perspulp aan dragende zeugen 01-07-2002
Bietenpulp 2001 Gemechaniseerd voeren van perspulp aan varkens 01-07-2002
Bietenpulp 2001 Perspulp in de voeding van varkens: het effect op voor de afzet relevante maatschappelijke eisen aan eindproduct en diergezondheid 01-07-2002
Bladvlekkenziekten 2001 Ontwikkelen van een model tot bestrijding van Cercospora beticola in suikerbieten 01-07-2002
Bodem- en bemestingsonderzoek 2001 Kaliumbemesting 01-07-2002
Bodem- en bemestingsonderzoek 2001 Meststoffenonderzoek 01-07-2002
Bodem- en bemestingsonderzoek 2001 Sporenelementen 01-07-2002
Bodem- en bemestingsonderzoek 2001 Stikstofbijbemesting 01-07-2002
Bodemgebonden schimmelziekten 2001 Ge´ntegreerde bestrijding van Rhizoctonia solani 01-07-2002
Bodemgebonden schimmelziekten 2001 Identificatie en detectie van Rhizoctonia solani 01-07-2002
Conservering 2001 Conserveringsaspecten van bietenperspulp 01-07-2002
Groeiverloop 2001 Opbrengstprognose 01-07-2002
Het bietenjaar 2001 01-07-2002
IRS Jaarverslag 2001 01-07-2002
Kennisoverdracht 2001 01-07-2002
Kwaliteitsbepaling van nevenproducten 2001 Voederwaarde en kwaliteit van nevenproducten 01-07-2002
Kwaliteitsbewaking van nevenproducten 2001 Samenstelling van Betacal 01-07-2002
Kwaliteitsonderzoek 2001 Beschadigingsgevoeligheid van bieten 01-07-2002
Kwaliteitsonderzoek 2001 Kwaliteitsanalyses van bieten geteeld onder diverse omstandigheden 01-07-2002
Kwaliteitsonderzoek 2001 Onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van geavanceerde analyseapparatuur bij de kwaliteitsbepaling van suikerbieten 01-07-2002
Mechanisatie 2001 Mechanisatieaspecten bij de onkruidbestrijding 01-07-2002
Mechanisatie 2001 Oogsttechnieken 01-07-2002
Nematoden 2001 Beheersing van bietencysteaaltjes en wortelknobbelaaltjes met sporensuspensies van antagonisten 01-07-2002
Nematoden 2001 Beheersing van wortelknobbelaaltjes met resistente vanggewassen en bietenrassen 01-07-2002
Nematoden 2001 Het gedrag van rassen met resistentie tegen bietencysteaaltjes bij verschillende besmettingsgraden 01-07-2002
Nematoden 2001 Toetsing op en beoordeling van gecombineerde resistentie tegen bietencysteaaltjes en rhizomanie 01-07-2002
Onkruidbestrijding 2001 Chemische onkruidbestrijding 01-07-2002
Rassenonderzoek 2001 Cultuur- en gebruikswaarde van suikerbietenrassen 01-07-2002
Teeltonderzoek 2001 Biologische suikerbietenteelt 01-07-2002
Teeltonderzoek 2001 Diagnostiek 01-07-2002
Vinasse 2001 Valorisatie van bietvinasse in de diervoeding 01-07-2002
Virusziekten 2001 Resistentie tegen bietenrhizomanie en verwante virussen 01-07-2002
Waarschuwingsdiensten 2001 Cercospora-waarschuwingsdienst 01-07-2002
Waarschuwingsdiensten 2001 Vergelingsziekte-waarschuwingsdienst 01-07-2002
Zaad- en kiemplantbescherming 2001 Beheersing van bodemschimmels 01-07-2002
Zaadonderzoek 2001 Be´nvloeding van kieming en opkomst 01-07-2002
Zaadonderzoek 2001 Gewasbeschermings-middelen toegevoegd aan ingehuld zaad 01-07-2002
Zaadonderzoek 2001 Verzaaibaarheid 01-07-2002
Bietenpulp 2000 Bietenpulp in de voeding van pluimvee 01-07-2001
Bietenpulp 2000 Een ad libitum te verstrekken voer op basis van perspulp aan dragende zeugen 01-07-2001
Bietenpulp 2000 Gemechaniseerd voeren van perspulp aan varkens 01-07-2001
Bietenpulp 2000 Het verminderen van de hardheid van pulpbrokjes 01-07-2001
Bietenpulp 2000 Perspulp in de voeding van varkens: het effect op voor de afzet relevante maatschappelijke eisen aan eindproduct en diergezondheid 01-07-2001
Bietenpulp 2000 Toepassen van suikerbietenpulp in voeders voor zeugen tijdens dracht en lactatie 01-07-2001
Bladvlekkenziekten 2000 Bestrijding van ramularia 01-07-2001
Bladvlekkenziekten 2000 Ontwikkelen van een model tot bestrijding van Cercospora beticola in suikerbieten 01-07-2001
Bodem- en bemestingsonderzoek 2000 Kaliumbemesting 01-07-2001
Bodem- en bemestingsonderzoek 2000 Meststoffenonderzoek 01-07-2001
Bodem- en bemestingsonderzoek 2000 Stikstofbijmesting 01-07-2001
Bodemgebonden schimmelziekten 2000 Beheersen van Rhizoctonia solani met resistente rassen, fungiciden, vanggewassen en antagonsiten 01-07-2001
Bodemgebonden schimmelziekten 2000 Identificatie en detectie van Rhizoctonia solani 01-07-2001
Conservering 2000 Conserveringsaspecten van bietenperspulp 01-07-2001
Groeiverloop 2000 Opbrengstprognose 01-07-2001
Het bietenjaar 2000 01-07-2001
IRS Jaarverslag 2000 01-07-2001
Kwaliteitsbewaking van nevenproducten 2000 Samenstelling van Betacal 01-07-2001
Kwaliteitsbewaking van nevenproducten 2000 Voederwaarde en kwaliteit van nevenproducten 01-07-2001
Kwaliteitsonderzoek 2000 Beschadigingsgevoeligheid van bieten 01-07-2001
Kwaliteitsonderzoek 2000 Kwaliteitsanalyses van bieten geteeld onder diverse omstandigheden 01-07-2001
Kwaliteitsonderzoek 2000 Onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van geavanceerde analyseapparatuur bij de kwaliteitsbepaling van suikerbieten 01-07-2001
Mechanisatie 2000 Mechanisatieaspecten bij de onkruidbestrijding 01-07-2001
Mechanisatie 2000 Oogsttechnieken 01-07-2001
Mechanisatie 2000 Voorjaarsmechanisatie 01-07-2001
Milieukritische stoffen 2000 Aanwezigheid en aan- afvoer van milieukritische stoffen bij akkerbouwgronden 01-07-2001
Milieukritische stoffen 2000 Residuen van gewasbeschermingsmiddelen in gewas en grond 01-07-2001
Milieukritische stoffen 2001 Milieukritische stoffen in gewas en grond 01-07-2001
Nematoden 2000 Beheersing van bietencysteaaltjes en wortelknobbelaaltjes met sporensuspensies van antagonsiten 01-07-2001
Nematoden 2000 Beheersing van wortelknobbelaaltjes met resistente vanggewassen en bietenrassen 01-07-2001
Nematoden 2000 Het gedrag van rassen met resistentie tegen bietencysteaaltjes bij verschillende besmettingsgraden 01-07-2001
Nematoden 2000 Toetsing op en beoordeling van gecombineerde resistentie tegen bietencysteaaltjes en rhizomanie 01-07-2001
Onkruidbestrijding 2000 Chemische onkruidbestrijding 01-07-2001
Rassenonderzoek 2000 Cultuur- en gebruikswaarde van suikerbietenrassen 01-07-2001
Teeltonderzoek 2000 Biologische suikerbietenteelt 01-07-2001
Teeltonderzoek 2000 Diagnostiek 01-07-2001
Teeltonderzoek 2000 Invloed van rastype en plantaantal op interne en externe kwaliteit van suikerbieten 01-07-2001
Vinasse 2000 Valorisatie van bietvinasse in de diervoeding 01-07-2001
Virusziekten 2000 Resistentie tegen bietenrhizomanie en verwante virussen 01-07-2001
Virusziekten 2000 Vergelingsziekte-waarschuwingdienst 01-07-2001
Waarschuwingsdiensten 2000 Cercospora-waarschuwingsdienst 01-07-2001
Zaad- en kiemplantbescherming 2000 Beheersing van bodemschimmels 01-07-2001
Zaadonderzoek 2000 Be´nvloeding van kieming en opkomst 01-07-2001
Zaadonderzoek 2000 Gewasbeschermings-middelen toegevoegd aan ingehuld zaad 01-07-2001
Zaadonderzoek 2000 Verzaaibaarheid 01-07-2001
Bietenpulponderzoek 1999 Een ad libitum te verstrekken voer op basis van perspulp aan dragende zeugen 01-07-2000
Bietenpulponderzoek 1999 Gemechaniseerd voeren van perspulp aan varkens 01-07-2000
Bietenpulponderzoek 1999 Het verminderen van de hardheid van pulpbrokjes 01-07-2000
Bietenpulponderzoek 1999 Invloed van bietenpulp op de darmgezondheid van biggen 01-07-2000
Bietenpulponderzoek 1999 Perspulp in de voeding van varkens 01-07-2000
Bietenpulponderzoek 1999 Perspulp in de voeding van varkens: het effect op voor de afzet relevante maatschappelijke eisen aan eindproduct en diergezondheid 01-07-2000
Bietenpulponderzoek 1999 Toepassen van bietenpulp in voeders voor zeugen tijdens dracht en lactatie 01-07-2000
Bladvlekkenziekten 1999 Bestrijding van cercospora en ramularia 01-07-2000
Bladvlekkenziekten 1999 Ontwikkelen van een model tot bestrijding van Cercospora beticola in suikerbieten 01-07-2000
Bodem- en bemestingsonderzoek 1999 Bestrijding van winderosie 01-07-2000
Bodem- en bemestingsonderzoek 1999 Kaliumbemesting 01-07-2000
Bodem- en bemestingsonderzoek 1999 Meststoffenonderzoek 01-07-2000
Bodem- en bemestingsonderzoek 1999 Natrium- en magnesiumbemesting op zandgrond 01-07-2000
Bodem- en bemestingsonderzoek 1999 Stikstofbijbemesting 01-07-2000
Bodemgebonden schimmelziekten 1999 Beheersen van Rhizoctonia solani met resistente rassen, fungiciden, vanggewassen en antagonisten 01-07-2000
Bodemgebonden schimmelziekten 1999 Identificatie en detectie van Rhizoctonia solani 01-07-2000
Groeiverloop 1999 Opbrengstprognose 01-07-2000
Het bietenjaar 1999 01-07-2000
IRS Jaarverslag 1999 01-07-2000
Kwaliteitsbewaking van nevenproducten 1999 Onderzoek naar voederwaarde en kwaliteit van nevenproducten 01-07-2000
Kwaliteitsbewaking van nevenproducten 1999 Onderzoek naar voederwaarde en kwaliteit van nevenproducten 01-07-2000
Kwaliteitsbewaking van nevenproducten 1999 Samenstelling van Betacal 01-07-2000
Kwaliteitsonderzoek 1999 Beschadigingsgevoeligheid van bieten 01-07-2000
Kwaliteitsonderzoek 1999 Kwaliteitsanalyses van bieten geteeld onder diverse omstandigheden 01-07-2000
Kwaliteitsonderzoek 1999 Mogelijkheden van nabij-infraroodapparatuur (NIR) bij de kwaliteitsbepaling van suikerbieten 01-07-2000
Mechanisatie 1999 Onderzoek oogsttechnieken 01-07-2000
Mechanisatie 1999 Voorjaarsmechanisatie 01-07-2000
Milieukritische stoffen 1999 Aanwezigheid en de aan- en afvoer van milieukritische stoffen bij akkerbouwgronden 01-07-2000
Milieukritische stoffen 1999 Residuen van gewasbeschermingsmiddelen in gewas en grond 01-07-2000
Nematoden 1999 Chemische bestrijding 01-07-2000
Nematoden 1999 Ge´ntegreerde bestrijding met inbegrip van braaklegging 01-07-2000
Nematoden 1999 Het gedrag van rassen met resistentie tegen bietencysteaaltjes bij verschillende besmettingsgraden 01-07-2000
Nematoden 1999 Toetsing op en beoordeling van gecombineerde resistentie tegen bietencysteaaltjes en rhizomanie 01-07-2000
Onkruidbestrijdingsonderzoek 1999 Chemische onkruidbestrijding 01-07-2000
Rassenonderzoek 1999 Onderzoek naar de gebruikswaarde van suikerbietenrassen 01-07-2000
Teeltonderzoek 1999 Biologische suikerbietenteelt 01-07-2000
Teeltonderzoek 1999 Diagnostiek 01-07-2000
Teeltonderzoek 1999 Invloed van rastype en plantaantal op interne en externe kwaliteit van suikerbieten 01-07-2000
Vinasse-onderzoek 1999 Valorisatie van bietvinasse in de diervoeding 01-07-2000
Virusziekten 1999 Additionele bescherming tegen vergelingsziekte 01-07-2000
Virusziekten 1999 De vergelingsziektewaarschuwingsdienst 01-07-2000
Virusziekten 1999 Toetsing op resistentie en tolerantie tegen rhizomanie 01-07-2000
Vorstbescherming- en bewaarproeven 1999 Effecten van afdekmaterialen en -methoden 01-07-2000
Zaad- en kiemplantbescherming 1999 Beheersing van bodemschimmels 01-07-2000
Zaad- en kiemplantbescherming 1999 Het voorkomen van vraatschade door bosmuizen 01-07-2000
Zaad- en kiemplantbescherming 1999 Kiemplantbescherming door toevoegingen aan pillenzaad 01-07-2000
Zaadonderzoek 1999 Gewasbeschermingsmiddelen toegevoegd aan ingehuld zaad 01-07-2000
Zaadonderzoek 1999 Verzaaibaarheid 01-07-2000
Zaadonderzoek 1999 Voorspelling en be´nvloeding van kieming en opkomst 01-07-2000


02-08-2012
Nieuwe IRS-website
02-08-2012
IRS 9 augustus onbereikbaar
01-08-2012
Bekalken is basis voor goede groei
30-07-2012
Werken aan volledig geintegreerde gewasbescherming
21-06-2012
Film: Emelten een probleem in suikerbieten
19-06-2012
IRS jaarverslag 2011
 

ę2019 Stichting IRS, alle rechten voorbehouden.